Home > Analize Numerologice > 2017 – ANALIZA NUMEROLOGICĂ

2017 – ANALIZA NUMEROLOGICĂ

2017 = 2 + 1 + 0 + 7 = 10 = 1

2017 = 20 + 17

Anul 2017 combină energia mistică, feminină a lui 2, cu potențialul lui 0, succesul lui 1 și profunzimea lui 7. Este momentul în care vei porni pe propriile picioare, îți poți face planuri noi, se deschid noi orizonturi și în același timp vei avea parte de numeroase provocări pe plan mental și spiritual.

2

Doi poate avea multe înţelesuri diferite, pe de o parte reprezentând parteneriatul şi interacţiunea cu ceilalţi, iar pe de altă parte disensiunea şi polaritatea. Când simbolizează parteneriatul, numărul doi implică faptul că realizările individuale nu sunt realiste, întrucât realizările se înfăptuiesc cel mai bine prin cooperare şi munca în echipă.

Dacă dualitatea este necesară pentru naşterea vieţii, la speciile care se reproduc sexual, ea este de asemenea văzută negativ atunci când e contrastată cu numărul unu, cel perfect şi unificat. Doi reprezintă polarităţi precum bine şi rău, alb şi negru, masculin şi feminin, stânga şi dreapta. Un pol nu poate exista fără celălalt; această idee a relaţiilor complementare e cel mai bine reprezentată de simbolul Yin-Yang. Totuşi, polaritatea poate crea conflicte şi neînţelegeri. Doi poate fi considerat feminin, intuitiv şi corespunde instinctelor noastre protectoare. Din punct de vedere negativ, doi poate fi hrăpareţ, excesiv de protector şi ţâfnos. Aspectul ţâfnos al numărului doi derivă din dezamăgirea şi nemulţumirea spiritului uman atunci când i se neagă prima poziţie în orice.

Este considerat pe de o parte ca origine a răului, datorită faptului că încetează unitatea şi începe dualitatea, antagonismul, iar pe de altă parte reprezintă desăvârşirea unităţii văzuta ca întreg, atragerea contrariilor. Deja aici se manifestă dorinţa de colaborare, armonia, tactul, diplomaţia. Este plin de amabilitate, de calm. Este numarul femeii, al mamei. Mare atracţie spre viaţa de familie şi artele plastice, apreciază fineţea. S-ar mai putea adăuga câte ceva din toate semnele mutabile. Vibraţiile interioare ale numarului dau un caracter ezitant, timid, nehotărât, influentabil, îndoctrinat, tipicar şi cu tendinţa sigură de a se îndoi de capacităţile proprii, credulitate.

Numarul 2 dispune în numerologie de o semnificaţie şi simbolistică feminină. 2 este asociat principiului feminin. Simbolizează totodată dualismul, beneficiul, balanţa, o natură pozitivă, caldă, acceptarea, simplitatea, seninatatea şi stabilitatea.

Persoanele care au ca numar reprezentativ numarul 2, sunt dominate de energia feminină a acestui număr. Prin urmare, sunt persoane calde şi afectuoase, cu un caracter simplu, ataşate de ideea de sinceritate şi adevăr. Sunt deschise către ceilalţi şi dispuse să accepte oamenii aşa cum sunt.

Au un suflet bun si nobil si sunt diplomate. Urăsc conflictele pe care încearcă sa le medieze sau să le aplaneze când încă sunt în faşă. Pentru că sunt bune la suflet şi evită să se certe, sunt percepute uneori, ca sensibile sau ca având o voinţă şi o personalitate slabă.

Cuvinte cheie:  Spirit de cooperare, adaptabilitate, respect pentru ceilalţi, bun partener, mediator, cooperare, diplomaţie, prietenie, bunătate.

Calităţi

Sinceritate, prietenie şi omenie. Lucru eficient în echipă şi cu oamenii în general. Coordonare bună, amabilitate, tact şi echitabilitate. Nu caută să domine şi nici să impresioneze prin metode meschine. Controversele sunt evitate cu uşurinţă şi compromisurile sunt acceptate doar ca ultimă soluţie.

Defecte

Deciziile sunt luate cu dificultate, se cântăreşte şi se analizează excesiv, din dorinţa de a face alegerea potrivită, care să nu supere pe nimeni. În cele din urmă, se poate ajunge cu uşurinţă la exagerări. Sensibilitatea emoţională este ridicată ceea ce duce la rănirea sentimentelor, izbucniri violente, necontrolate, impulsive. Se poate răni uşor din imprudenţă, iar rana va fi profundă şi dureroasă. Timiditatea poate să apară cu uşurinţă, mai ales în situaţii tensionate, competitive sau care necesită concentrare.

Pasivitate, apatie, negativitate, letargie, sunt alte caracteristici negative ale vibraţiei lui 2. Latura sa negativă poate deveni extrem de distructivă şi limitativă şi în general, tendinţa este să se manifeste în acest sens.

0

Zero e un număr puternic care aduce o mare schimbare şi transformare, care apar uneori într-un mod profund. Are multă intensitate, aşa că e nevoie de precauţie atunci când întâlnim acest număr, pentru a ne asigura că nu cădem în extreme. Timp de un secol, acest 0 se va afla alături de 2, ceea ce va amplifica continuu efectele pe care vibraţia lui 2 le emite. Evenimentele, sentimentele, trăirile, deciziile, totul în general, va fi la extreme. Oriunde există albul, va apărea şi negrul, unde e cald va fi şi rece, unde e binele va fi şi răul, şi tot aşa. În permanenţă va exista această balanţă, pe care oamenii tind să o menţină într-un echilibru etern, neînţelegând faptul că aşa ceva nu este posibil. Cu totul alta este funcţionalitatea acestei balanţe şi sunt foarte puţini aceia care îi cunosc principiul de funcţionare. Aceştia sunt oamenii care vor face diferenţa în perioada de timp în care ne aflăm, sunt cei care vor avea cel mai puţin de suferit şi vor urca atunci când ceilalţi vor coborî – exact precum talerele balanţei.

Cuvinte cheie: adevăr, minciună, viaţă, moarte, câştig, pierdere, calea în viaţă, pustiu, totul şi nimic, ordine şi haos, lege şi fără de lege.

1

Unu este prima cifră folosită atunci când numărăm şi, prin urmare, este considerată a avea o putere mare; fără ea nu ar exista un sistem de numărare, aşa cum îl cunoaştem. Fiecare sistem numeric cunoscut a avut dintotdeauna cifra unu ca punct iniţial de pornire. Pentru că unu este comun tuturor numerelor, el este adesea văzut ca fiind originea tuturor lucrurilor şi reprezintă perfecţiunea, absolutul şi zeitatea în credinţele monoteiste. Unu poate fi bucuros, iubitor, romantic, dinamic şi charismatic, dar ca dezavantaj poate fi egocentric, egoist şi melodramatic.

Simbolul lui Dumnezeu, simbolul unităţii indivizibile.

Numărul 1 este asociat cu voinţa puternică, cu energia pură, pozitivă. El este o reflectare a unor noi începuturi, dar şi a purităţii.

Numărul unu este simbolul întregului, al completitudinii, al unui univers de o unitate perfectă. El reprezintă Singularitatea, o lume în care nu există diferenţieri şi nu se poate face distincţie între obiecte sau între sine şi ceilalţi. În interioritatea numărului 1, totul este accesibil de pretutindeni.

1 simbolizează originile, începuturile, este un număr care nu poate fi divizat în natură. El nu poate decât să îşi reproducă propria-i imagine (întrucât în natură, totul este dual).

În creştinism, numărul 1 semnifica unitatea, atât cea a Lui Dumnezeu, cât şi a membrilor bisericii. Domnul este Unu, deşi are trei forme de manifestare. Numărul unu este simbolul perfect al unităţii Sfintei Treimi. Bărbatul şi femeia devin “unul” prin jurământul căsătoriei, deşi continuă a fi două persoane individuale .Unu este numărul cel mai apropiat de Dumnezeu; el este “alfa”, este “începutul”, este numărul zero convertit la acţiune sau fapta. Numărul 1 este Domnul care proiectează o rază de lumină în univers (lumina originară), este începutul lumii, putând fi definit deopotrivă ca viaţă şi lumină. 1 este manifestarea lui Dumnezeu prin El însuşi, un “Unu” al unităţii, al lipsei conflictului; el este concentrarea sau unicitatea scopului.

Pentru pitagoreeni, unu era monada, sursa celorlalte numere, o sursă benefică, aspirată, esenţială şi invizibilă. Pitagora a exercitat o mare influenţă asupra unor filozofi din Evul Mediu precum Thomas Aquinas, care defineşte numărul unu, ca sursa, în felul următor: “De vreme ce sufletul este unu, iar puterile sunt multe; deoarece un număr de lucruri care provin din unul trebuie să fie ordonate de o anumită succesiune; de aceea trebuie să existe o anumită ordine între puterile sufletului. Din acest motiv, numărul unu nu mai reprezintă o cauză prima abstractă, aşa cum o defineau pitagoreenii, ci este unicul Dumnezeu.”

Omul nu are decât un (1) singur suflet.

1 este reprezentarea vârstei lui Isus atunci când a fost vizitat de cei trei magi, şi din perioada fugii în Egipt a sfintei familii.

–  Simbol al Unicităţii, al Universalului şi Transcendentalului, principiul primar şi puterea creatoare iniţială.

-Conform lui Aggripa , “numărul 1 se referă la Divinitatea supremă, care este una şi nenumarabila, şi crează oricâte obiecte numărabile, pe care le conţine în sine. Sfântul Augustin afirma, în mod similar, că Unitatea se referă la suprem, la Dumnezeu, Principiul tuturor lucrurilor.”

– Simbol al Totului exprimat în unitatea lui, constituind fundamentul său perfecţiunea.

– Simbol al omului vertical, care se poate bucura de facultăţile lui numai cât timp este în viaţă.

– Expresie a noţiunii de lider, şef, conducător, cel dintâi în ierarhia autorităţii sau puterii.

– Unu reprezintă punctul de pornire, începutul, simbolul originii absolute şi a ceea ce vine după ea. De aceea, 1 semnifică precursorul, pionierul, iniţiatorul, noul, originalul, mugurul dar şi rădăcină, naşterea tuturor vieţilor. El este spontaneitatea imanentă.

– Fiinţă umană primordială, androginul sau Adam ca bărbat şi femeie în acelaşi timp, o fiinţă care va fi reconstituită la sfârşitul timpurilor.

– Conform lui Pascal, “tot universul este conţinut în Unu”. Vechii alchimişti greci considerau că “Universul este Unu”.

– Malebranche spunea:”nu este nimic măreţ în sine sau fără raportare la altceva, cu excepţia Infinităţii şi a Unităţii.”

– Conform lui Etchegoyen, proprietăţile Unităţii sunt: absolutul infinit, egalitatea, eternitatea, neschimbarea şi universalitatea. Prin aceste proprietăţi, Unitatea (1) este opusul pluralităţii, care are atribute opuse.

– Hecraclit spunea:” multiplicitatea lucrurilor se îndreaptă către Unu, şi din Unu deriva multiplicitatea”.

– În ebraică, cuvântul unu are înţelesul de “punct, adunare, divizare împiedicată”. Acest număr este scris cu folosirea literei Aleph ,reprezentând, conform lui Charrot, “un om ridicându-şi o mână către ceruri, aplecându-şi cealaltă mână către pământ, cuprinzând astfel unitatea universului”.

– În Cabala se precizează că Jehova este Unu, iar numele său este Unu.

– 1 este singura cifra scrisă în mod identic în toate limbile, având ca simbol o linie dreaptă.

– 1 este numărul atomic al hidrogenului, cel mai răspândit element din univers, constituent al apei, sursa vieţii.

– În matematică, zero multiplicat cu infinitul este egal cu 1.

Principiul şi sinteză numerelor, reprezintă Creaţia, Divinitatea, care conţine totul şi din care decurge totul, începuturile şi originea, impulsul primar. Este conducătorul, individualistul, inovator prin excelenţă. Dinamic, dar în acelaşi timp şi polemic, îi face o plăcere deosebită să-şi expună părerile, să ajungă la discuţii contradictorii, preferând întotdeauna să aibă ultimul cuvânt. Nu cunoaşte complexe de inferioritate, considerându-se dacă nu perfect, cel puţin superior altuia. Este tipul mental, independent, dinamic şi entuziast. Se împotriveşte oricărui tip de autoritate din exterior, dar este autoritar cu alţii. În cazul în care răspunde la vibraţiile medii ale numărului poate fi un blajin, dar dacă este stârnit, da dovadă a fi o bombă cu efect întârziat. În cazul în care este receptiv la vibraţiile joase ale numărului, poate fi un duşman de temut, intolerant, arogant, extremist, sau poate să nu aibă suficientă încredere în forţele proprii.

1 este masculin şi denotă singularitatea, individualitatea, unicitatea, începuturile şi întregul, un simbol al fizicului şi al mentalului. În structura temperamentală a persoanelor care au că cifra reprezentativa cifra 1, predomină energia masculină.

Cuvinte cheie: iniţiator al acţiunilor, spirit de pionierat, conducător, independent, realizator, individualist, abilitate de conducere, iniţiativa, originalitate, hotărâre.

Calităţi

Inspiraţie creatoare, entuziasm şi dorinţa de a realiza cât mai mult. Denotă o personalitate puternică, atât fizic cât şi psihic. Din această putere rezulta hotărârea şi capacitatea de a-i conduce pe alţii. Creativitatea şi inventivitatea pot duce la obţinerea unor rezultate remarcabile. Dorinţa de inovaţie este puternică, precum şi cea de autoafirmare. Ambiţia este ieşită din comun dar nu trebuie lăsată să se manifeste într-un mod agresiv.

Defecte

Egoism, aroganţă, infatuare, nesupunere, sunt doar câteva din calităţile negative ale vibraţiei lui 1. Agitaţia şi nerăbdarea pot pune beţe în roate şi celor mai solide planuri. Deruta creată face ca problemele să devină mai dificil de soluţionat şi tensiunea să depăşească adesea valorile suportabile. Sunt de evitat discuţiile în contradictoriu, pentru că un 1 plin de sine şi arogant nu va accepta să nu aibă dreptate sau să fie pus pe locul 2.

Încăpăţânarea, frustrarea şi rigiditatea vor provoca accidente cu urmări de la cele fizice până la cel psihice şi emoţionale. Lipsa maturităţii unui 1 se exprimă prin insuficienţă, negarea vieţii, cantonarea de cele mai nesemnificative obstacole, nerăbdare şi o superioritate falsă.

7

Şapte e considerat a fi un număr spiritual pentru că e iluzoriu şi conţine valuri care trebuie mai întâi înlăturate, unul după altul, până când va fi găsită iluminarea în cele din urmă. Despre şapte se spune că e un număr sacru, aceasta fiind demonstrată de faptul că sunt şapte zile într-o săptămână, textele străvechi precum Geneza spun că Pământul a fost format în şapte etape, iar vechiul sistem solar avea şapte stele. Dacă şapte posedă calităţi de reverie, spiritualitate şi conştienţă psihică, din punct de vedere negativ poate fi indecis, înşelător şi nesincer.

Simbolul magiei, numărul înţelepciunii, al maestrului. Acţionează şi lucrează pe căi oculte, subtile. Nu ştii de unde să-l iei şi unde să-l duci, e plin de secrete şi misterios. Când văd un 7 parcă aş vedea o orhidee, o floare complicată, misterioasă.

7 – sus triunghiul spiritului şi jos pătratul materiei, predispoziţie spre clarviziune, ocultism.

Număr spiritual, reprezentând uniunea omului cu Divinitatea, este marele număr biblic. Am putea considera că fiind caracterizat doar de un singur element, aerul, dar în realitate adună în el influenţa tuturor celor patru elemente şi în acest fel este deosebit de echilibrat. Entitatea caracterizată prin acest număr are un spirit de observaţie accentuat, dă dovadă de curiozitate, cumpătare, independenţă. Sunt introvertiţi, sensibili, visători, emotivi, puterile lor psihice sunt accentuate. Altminteri sunt rezervaţi, enigmatici, tind excesiv spre perfecţiune, au un spirit ales, nu acceptă jumătăţi de măsură.

7 în numerologie este asociat lui Yang, şi evocă inteligenţă, perseverenţă, fermitate, concentrare, raţiune, analiză, cunoaştere, totalitate, spiritualitate şi introspecţie

7 = a decoda, a descifra, a descoperi lucrurile ascunse. Oferă puterea de a trece peste aceste plăceri corporale pentru a se îndrepta spre ceruri, spre sferele înalte, spre Sfânta Treime – este 7 = 4 + 3, simbolul credinciosului, existenţei religioase, care rupe legătura existenţei fizice dar nu printr-un efort dur de voinţă precum este al lui 5 = 4 + 1, ci dimpotrivă, prin intermediul Iubirii şi Armoniei lui trei, 4 + 3 = 7 – prin înţelegerea Lumii Creştine.

Persoanele influenţate de energia Yang a cifrei 7, sunt persoane atrase de solitudine, de introspecţie, de elevarea interioară, sau cea venind pe calea spirituală. Sunt profunde şi au un intelect activ. Au o viaţă interioară bogată şi sentimente frumoase şi nobile, chiar dacă adesea, sunt considerate rezervate şi necomunicative.

Sunt individualiste şi ajung la performanţe remarcabile, mai ales atunci când lucrează pe cont propriu.

Cuvinte cheie: spirit analitic, înţelegere, cunoaştere, studiu, meditaţie, individualitate, intuiţie, perfecţiune, contemplare.

Calităţi

Perfecţione şi meticulozitate, respectuos şi manierat, un 7 preferă mai degrabă păturile înalte ale societăţii, eleganţa, rafinamentul şi bunul gust. Spre deosebire de celelalte vibraţii, nu se ataşează de lumea materială, deşi adesea trăieşte în opulenţă, pentru că este capabil oricând să stea de vorbă cu cerşetorii de pe stradă, cu oamenii simpli de la ţară sau să trăiască retras într-o chilie sărăcăcioasă, idealul său nefiind legat de lumea aceasta. Evită lumea mondenă, însă dacă este nevoit să iasă în evidenţă, o va face cu mult fler.

Defecte

Răceala, aroganţa şi detaşarea amplifică senzaţia de solitudine. Munca fizică este evitată în favoarea celei psihice, mentale. Individualismul exagerat va provoca dispute şi complicaţii, cenzura nu este un mijloc de constrângere în acest caz, însă nu va face decât să încingă spiritele şi să amplifice dorinţa de răzbunare.

Adesea se visează cu ochii deschişi, însă în lipsa unei persoane ambiţioase şi muncitoare, multe proiecte vor rămâne în faza incipientă. Capriciile se pot înmulţi din nimic şi micile imperfecţiuni pot cântări mai mult decât e cazul.

2017 = 2 + 1 + 0 + 7 = 10

10

Zece e o octavă mai înaltă a numărului unu şi semnifică sfârşitul unui ciclu important, după care va urma curând o schimbare a împrejurărilor. Poartă cu el multă însemnătate ezoterică, evidenţiată de faptul că sunt zece sephiroth în multe versiuni din Cabala, cel mai comun sistem numeric folosit astăzi e bazat pe numărul zece şi cele mai multe monede naţionale aflate în uz astăzi au adoptat sistemul zecimal. Această credinţă e de asemenea de mare importanţă în numerologia chineză. Trebuie observat că numărul zece e considerat a fi numărul modern al desăvârşirii, pentru că numai în ultimele sute de ani a fost folosit ca bază fundamentală a sistemelor numerice, monedelor şi măsurătorilor. Când 10 l-a înlocuit pe 12 ca număr ultim, a anunţat o schimbare în modelele de gândire umane către o abordare mai ştiinţifică a chestiunilor de natura ezoterică.

10 reprezintă înălţarea la ceruri. Se identifică cu cifra 0 – simbolul lui Dumnezeu, simbolul absolutului, mântuirii şi  creatorului.

Aşa în semnele elementare ale matematicii se ascunde taina drumului de iniţiere şi menire a omenirii. Această idee poate fi dezvoltată la nesfârşit, operând cu cifrele în cele mai diverse moduri, comunicând cu cele mai diverse simboluri la cele mai diferite nivele, începând de la momentul fecundării trecând prin nouă luni de graviditate şi terminând cu moartea omului; începând cu omul şi terminând cu stelele.

A

nul 1 = noi începuturi, decizii, independenţă, stare de potenţialitate, noi perspective, planuri, orientare, inspiraţie, activitate, găsirea şi aplicarea soluţiilor.

Ciclul se caracterizează prin nevoia de a sta pe propriile picioare. Evenimentele care apar îi adaugă o doză de independenţă. Individul se preocupă de propriile sale nevoi, dar uneori este posibil să îşi piardă răbdarea. Noi oportunităţi se manifestă în această perioadă chiar dacă nu sunt dorite. Cei care îşi doresc să treacă cu bine peste acest ciclu trebuie să fie hotărâţi şi să aibă încredere în propriile forţe.

Acest an va aduce schimbări esenţiale şi calitative, iar lumea va intra într-o nouă etapă. Este anul noilor începuturi şi dacă le veţi face în acest an într-un fel, veţi fi protejat timp de nouă ani de zile în direcţia aleasă. În decursul acestui an este foarte bine să vă bazaţi numai pe dumneavoastră înşivă, să acţionaţi îndrăzneţ şi să nu vă fie frică să aplicaţi forţele creative, să vă apropiaţi de moduri originale în direcţia rezolvării celor mai diverse probleme. Pentru a avea succes în acest an este foarte necesar de a fi cât mai îndrăzneţ, original şi neînfricoşat în a începe ceva nou.

2017 este un an favorabil cunoscătorilor, tuturor celor care au studiat în profunzime şi stăpânesc cu adevărat ceea ce fac. Multe examene se vor da în acest an şi marea majoritate vor fi picate. Pentru fiecare dintre noi a venit momentul în care nu ne mai putem ascunde, nu mai putem apela la minciună, manipulare, diversiune sau evaziune. O justiţie superioară celei umane va acţiona spre corijarea tuturor imperfecţiunilor. Nu va exista niciun fel de atenţionare, amânare sau evitare.

Nu este răzbunare şi nici intervenţia manipulativă a unei inteligenţe superioare (deşi s-ar putea numi şi aşa), ci este vorba de a ni se acuce adevărul în faţă. Adevărul doare, nu ocoleşte suferinţa și pătrunde în profunzime, direct la cauza provocatoare pentru a o elimina.

Anul 2017 va fi un an al schimbărilor spirituale şi a modificării concepţiilor de viaţă. Foarte multe credinţe vor fi puse sub semnul întrebării. Majoritatea normelor morale cunoscute şi acceptate vor fi puse la încercare. Lumea va începe să se îndoiască de absolut orice. Îndepărtarea tot mai agresivă de adevăr, de simplitate şi de natural, face ca omul să caute răspunsuri în cele mai neobişnuite locuri. Graba, agresivitatea, indisciplina şi superficialitatea se vor amplifica într-o asemenea măsură încât majoritatea oamenilor le vor considera ca făcând parte din normal şi vor deveni valori firești în tot mai multe grupuri. Nu este surprinzător faptul că toate acestea se vor manifesta cu violenţă în planul “spirutualo-economic”; se vor înmulţi cei care vând speranţe, tratamente, facilități şi conexiuni la diverse lumi, meditaţii şi transcenderi, iniţieri şi alte forme de amăgire a minţii.

Analizănd strict latura aceasta a “dezvoltării spirituale/ personale” care a luat un avânt considerabil în ultima perioadă la noi în ţară, rezultatele vor fi catastrofale. Orice construcţie pentru a fi durabilă şi rezistentă are nevoie de o temelie robustă şi fermă! Apa murdară folosită la gătit va strica cu siguranţă toată mâncarea. Familia în care fiecare membru ascunde secrete, se va confrunta cu conflicte şi decepţii. Este fluxul firesc al vieţii, pe care cei mai mulţi evită să-l cunoască, să-l accepte şi să-l înţeleagă. Anul 2017 este începutul marilor dezvăluiri. Fiecare temelie va fi probată în rezistenţa sa, fiecare credinţă şi ideal va fi zguduit de evenimente menite să destrame sau să întărească verticalitatea. Omul “modern”, odată cu primii paşi în democraţie a ales să experimenteze totul, lăsând la o parte cultura, educaţia şi principiile care l-au menţinut demn şi ferm până nu demult. “A avea” a pus stăpânire cu brutalitate pe societate. Vânzările cresc odată cu target-ul şi, deloc surprinzător, deodată cu nevoile create artrificial pe piaţă. Fără să înţeleagă şi fără să le pese, oamenii s-au îndepărtat progresiv de ei înşişi, de propriul echilibru şi de armonia interioară. Crezând că după colţ vor descoperi iluminarea, pacea, absolutul, sau unii chiar pe Dumnezeu, oamenii au făcut din compromis o disciplină de viaţă. Cei mai vocali, mai nerăbdători sau pur şi simplu mai flămânzi după echilibrul interior, au început să-i convingă pe cei din jurul lor de greşeala în care aceştia se află, de faptul cum viaţa e o luptă şi ai nevoie să fii persuasiv, să “manipulezi cu integritate” şi loveşti înainte de a fi lovit. Se vând afaceri, idei, planuri, moduri de a gândi, emoţii şi spiritualitate, se cumpără diplome, calificări şi titluri, se tranzacţionează on-line şi off-line, în grup sau la distanţă, se vând bani, bunuri materiale dar şi imateriale, se construieşte abundenţă după reguli bine stabilite, se practică ritualuri şi jocuri inventate, transformate sau adaptate după bunul plac, reale sau ireale, toate acestea în căutarea aceluiaşi adevăr. Cu toţii Îl caută pe Dumnezeu în fuga lor. Unii îl caută în bunuri şi în proprietăţi, alţii în bani, alţii în prestigiu şi în afirmare, unii în tăcere şi alţii în senzaţional, unii în iluzii şi alţii în convenţional. Adevărul va rămâne în continuare unul singur şi spre surprinderea unora, chiar se află în toate cele enumerate mai sus.

Fiecare drum are propriile provocări şi menirea de a te ajuta să îl parcurgi până la capăt. Drumul pe care te afli în acest moment îţi va spune exact cine eşti tu cu adevărat, prin câtă suferință ai trecut, câte greutăți te așteaptă și care au fost bucuriile de care ai avut parte.

Fundamentul spiritualităţii româneşti este, în cea mai mare parte a sa, otrăvit de superficialitate, dezordine şi indisciplină. Prin urmare, întreaga construcţie din ultimii ani se clatină serios! În perioada următoare, până în anul 2020 vom asista la o dezvoltare haotică a acestui domeniu. Precum un tânăr entuziasmat, îmbătat de iluzii şi impulsionat de o grabă nefirească, indolent şi iresponsabil, credul şi mândru de propria sa incultură, individul pasionat de propria dezvoltare pe repede înainte, are un viitor foarte previzibil!

Şcolile de mistere sau ale iniţiaţilor din vechime respectau fiecare un regim extrem de strict cu privire la accesul la cunoaşterea exoterică. Pe lângă regimurile alimentare severe, abţinerea de la exprimarea verbală timp de 2, 3 sau mai mulţi ani, învăţarea tehnicilor de meditaţii de la o vârstă fragedă sau izolarea completă pe perioade determinate, aspirantul la cunoaşterile superioare, răbda cu supunere, demnitate şi încredere, o viaţă în preajma maestrului său, pe care îl cinstea cu recunoştinţa şi respectul său. Chiar şi în modul acesta, nu mulţi erau cei care îşi permiteau să considere că şi-au clădit o fundaţie robustă, suficientă pentru a se avânta în profunzimea infinită şi periculoasă a spiritualităţii.

Acesta este un alt motiv pentru care îmi permit să afirm că anul 2017 va produce multă suferinţă şi debusolare. La nivel fizic, perceptibil, se va manifesta prin tot mai multe conflicte, certuri şi violenţe, tot mai multe idei, gânduri, dorinţe şi neajunsuri, ce vor avea ca rezultat un sentiment de sfâşiere interioară şi insatisfacţie. Tot mai mulţi oameni vor afirma că nu se mai regăsesc, că vor ceva dar nu ştiu ce vor; se vor găsi pe un drum pe care nu mai ştiu cum şi de ce au ajuns. Vor alege calea mândriei şi a falsei siguranţe de sine şi vor continua căutrarea zilnică, în timp ce soarele va apune din ce în ce mai devreme pentru ei.

Începând cu 2017, puternic va fi cel care deţine şi ştie să gestioneze INFORMAŢIA. Informaţia este materia primă pentru un 7 profund, mistic şi complex. Dacă în 2016 lupta s-a dus la vedere, din toate punctele de vedere – s-a jucat cu toate cărţile pe masă, în 2017 zarurile vor fi aruncate din umbră şi doar cei capabili să citească printre rânduri, vor vedea rezultatul. Cel mai adesea schimbările vor fi impuse dictatorial, fără nicio şansă de combatere şi împotrivire. Vor fi luate decizii radicale în multe domenii, iar cele mai marcante vor produce schimbări la nivel de concepţie de viaţă, ideologii, dogme şi credinţe.

Religiile şi bisericile vor dicta cursul pe care omenirea îl va lua în următoarea perioadă. Deciziile luate vor bulversa şi vor amplifica spaima, dezorganizarea şi într-un final vor duce la deznădejde – cea mai de jos formă a necredinţei. Repet, aceasta nu se întâmplă nicidecum ca urmare a vre-unei conspiraţii, a ocultei mondiale, sau orice altceva. Este pur şi simplu rezultatul evoluţiei societăţii umane până în momentul de faţă, este rezultatul alegerilor făcute, a lipsei fatale de cultură, disciplină şi educaţie. Bineînţeles, cei mai efervescenţi dintre cei victimizaţi se vor învrăjbi şi mai puternic împotriva acestei “conspiraţii”, vor căuta vinovaţii undeva în exterior, vor aduce dovezi, îşi vor invoca drepturile şi vor produce până și revoluții din dorinţa de securitate și stabilitate. Viața în schimb, înseamnă schimbare și progres.

N

umărul 17 = 8 simbolizează forţele materiale, este numărul reacţiei şi al justiţiei echilibrante. Caracterizat de Saturn, cel responsabil cu probele, este vibraţia cea mai puternică încât cu greu te poţi sustrage ei. Orice apariţie a acestui număr într-o analiză numerologica, bulversează aproape toate pronosticurile. O persoană caracterizată de acest număr este capabilă, ambiţioasă, practică şi eficientă, realistă şi concretă. Nutreşte dorinţa de a ajunge în vârfurile ierarhiei sociale, de a conduce şi a organiza. Pot să dea dovadă de încăpăţânare, mândrie exagerată, impulsivitate şi autoritate dusă până la dictatorialism.

8 în numerologie este perceput ca semnificând infinitul, continuitatea, evoluţia, realizarea, bunăstarea, împlinirea.

17 aduce în același timp atașarea de lucruri, de confort şi de siguranţa pe care o aduc banii.

Cuvinte cheie: pragmatism, dorinţa de a obţine o poziţie socială, dorinţa de putere, materialism, independență, ambiţie, organizare.

Calităţi

Alăturarea dintre 1 și 7 facilitează organizarea și planificarea dar și tenacitatea de a duce planurile până la capăt. Afacerile sunt profitabile, domeniul concurențial va fi amplificat și deschis provocărilor.

Defecte

Individualismul și aroganța pot ridica bariere în jurul oamenilor sau a grupurilor. Curajul se poate transforma în lăcomie și invidie, ambiția în tiranie și în drumul spre succes mulți vor pierde tot ceea ce au.

În momentul în care câștigurile materiale vor ajunge pe primul plan, neglijența și indisciplina vor începe să macine de la interior spre exterior.

Anii 1900-1999 au reprezentat perioada călirii individului. Vibraţia lui 1 şi a lui 9 susţin perfecţionarea de sine, evoluţia personală, studiul şi elevarea propriei personalităţi. O parte s-au călit, majoritatea doar s-au ars… Anii 2000 vin cu schimbări profunde în conştiinţa umană. Încetul cu încetul, viaţa va începe să semene din ce în ce mai puţin cu ceea ce am fost obişnuiţi. Mentalul învechit, rigid şi inadaptabil va fi eliminat.

semnificatia-numelui

Noţiuni precum căsătoriile între persoane de acelaşi sex, relaţiile sexuale cu animale, unirea bisericilor sub o singură conducere şi un singur Dumnezeu, canibalismul şi mai ales dezvăluirea contactului cu forme de viaţă extraterestre, vor fi subiete din ce în ce mai comune. În acelaşi timp vor fi sursa a numeroase conflicte şi opoziţii, dezbinări şi amplificarea urii în lume. Amintiţi-vă că vibraţia lui 2 nu înseamnă doar unire, parteneriat, mediere şi simpatie. Latura întunecată a lui 2 ascunde cele mai profunde sentimente negative, dorinţa de răzbunare, de diviziune şi dezordine. Se opune oricărei construcţii, se opune creşterii şi progresului fără un motiv întemeiat și se poziţionează în antiteză cu orice decizie.

Pentru a gestiona astfel de situaţii este nevoie în primul rând de o minte deschisă şi bine antrenată. Este dificil să combaţi sau să rezolvi o situaţie atâta timp cât nici măcar nu-ţi permiţi să-i accepţi prezenţa evidentă în preajma ta, cât nu o poţi studia detaşat şi cu atenţie în vederea descoperirii punctelor forte şi a vulnerabilităţilor.

Lipsa cunoaşterii, a acceptării şi mai ales viziunile înguste, au generat întotdeauna decizii pripite, impulsive şi violente. Mulţi sunt cei care vor avea impresia că a luat-o lumea razna, că iadul şi-a deschis porţile pe pământ, că trăiesc vremuri apocaliptice. Din unele puncte de vedere aşa va fi, dar repet, puterea va fi în mâna celor care deţin informaţia!!!

Informaţia este susra eliberării, a adevărului, a deplinătăţii şi regăsirii interioare. Adevărul este unul singur și este la vedere.

Comunicarea se mută tot mai mult în mediul virtual. Lipsa contactului uman măreşte distanţa dintre oameni, hrănește individualismul şi răceala. Sentimentele sunt din ce în ce mai lipsite de savoare şi predomină cele negative. În perioada următoare va fi la conducere omul spiritual, omul care înţelege viaţa şi încetează să i se mai opună; cel care îi simte ritmul şi dansează în acelaşi timp cu natura.

Omul de succes din viitor va fi cel care oferă sprijin aproapelui, nu cel care inventează necesităţi și îți vinde ceea ce poate nu-ți va folosi niciodată. Cu alte cuvinte, așa cum spune Suada Agachi:

Oamenii de succes ai zilei de mâine sunt cei care vor şti să descifreze 100% din întregul proces al comunicării!

Cursul vieţii este unul singur. Evoluţia este inevitabilă. Binele este inevitabil. Suferinţa este doar o extremă a drumului pe care îl parcurgem. Nu ne vrea nimeni răul, însă atunci când nu suntem capabili să ne menţinem pe traseul optim, atingem manta laterală şi atunci doare. Începând cu 2017 – până în 2020, mantele laterale se vor apropia tot mai mult între ele. Nu înseamnă că ne va fi îngrădită libertatea, ci doar că vom avea parte de efectul deciziilor noastre cu mult mai rapid.

Titlurile, diplomele, certificatele, pseudonimele pompoase şi alte asemenea forme de a te minţi pe tine însuţi şi implicit pe toţi cei din jur, nu vor mai avea nicio importanţă. Din contră, va veni o vreme (după 2019), când acestea vor fi scoase din rame, vor fi date jos de pe pereţi şi ascunse de pe birouri. Omul bun într-un domeniu va fi recomandat de calitatea muncii sale şi nimic mai mult. Urmează să se mai inventeze numeroase tehnici şi metode, practici şi sisteme piramidale, cu scopul declarat de a uni oamenii, de a le facilita dezvoltarea, interacţiunea şi interconectivitatea. În acelaşi timp, se vor inventa tehnicile şi metodele opuse, care să te apere de primele şi chiar să te ajute să fii tu cel care “atacă” primul. Joaca asta va mai dura o perioadă. Lumea va fi atât de ameţită de această abundenţă şi diversitate învât va deveni imposibil să discearnă între util şi inutil, eficient şi irositor. Tocmai de aceea duhovnicii vor fi la mare căutare. Cu timpul şi ei se vor separa de ceea ce lumea percepe ca fiind biserică, dar îşi vor face în continuare misiunea cu şi mai mare succes şi dăruire. Vor fi cu adevărat apreciaţi iar cei pe care îi vor ajuta să scape de nervii lumii nu vor găsi cuvinte să le mulţumească sau să le explice altora prin ce au trecut.

Inovațiile și evoluția din lumea științei vor lua un avânt considerabil. Același lucru se va întâmpla și în plan spiritual și puțini sunt cei care vor ține pasul.

Schimbările care se întâmplă au efect mai întâi la scară mare, la nivel de ţară, continent și glob pământesc, efecte care se vor derula în cascadă până la nivel de individ, iar acesta, aflându-la la rândul său într-o perioadă oarecare a propriului ciclu evolutiv, va fi influențat în mod diferit în anul 2017.

Anul 2017 – aspecte numerologice – 26.01.2017 – TV Arad

În 2016, vibraţia lui 6 a scos în evidenţă agresivitatea, curajul şi capacitatea de decizie. Aşa cum ziceam mai sus, şi cum puteţi citi detaliat în analiza numerologică a anului 2016, disputele s-au dus cu cărţile pe faţă. Puțini s-au ascuns în spatele disesiunilor, a promisiunilor deşarte ori a amăgirilor (din 2017 vor fi din abundenţă) şi mai mult decât atât, echitabilitatea lui 6 a cerut fiecărui individ să-şi aleagă tabăra din care să facă parte în viitor.

Conflictele la nivel mondial vor fi din ce în ce mai perfide. Vom avea parte de noi atentate şi ameninţări. Tot mai multe accidente aviatice, explozii şi mule purificări prin foc. Atenţia va fi distrasă de la evenimentele importante astfel încât în spatele uşilor închise să se ia următoarele decizii. Repet încă o dată: puterea va fi în mâna celor care deţin informaţia! Ce fel de informaţie? Acea informaţie care îţi este necesară pentru a-ți schimba concepția despre viață și îți va asigura echilibrul interior. O astfel de cunoaștere te face să te cunoşti mai bine, pentru că doar astfel poţi cunoaşte lumea care te înconjoară. Este informaţia pe care o poţi folosi cu discernământ în direcţia propriei evoluţii și pe care vă îndemn să o căutați.

click pe imagine pentru galerie video

trasaturi-faciale-2

comentează sau scrie o întrebare

You may also like
FAȚA NEVĂZUTĂ A ANILOR 2020-2029
CURS DE NUMEROLOGIE – BUCUREȘTI
CURS DE NUMEROLOGIE – SUCEAVA
CURS – MAGIA VIETII PRIN TAROT. STUDIUL ARCANELOR MAJORE

Leave a Reply