Home > Analize Numerologice > 2018 – ANALIZA NUMEROLOGICĂ

2018 – ANALIZA NUMEROLOGICĂ

2018 = 2 + 1 + 0 + 8 = 11 = 1 + 1 = 2

2018 = 20 + 18

Anul 2018 combină energia mistică, instabilă a lui 2, cu misterul lui 0, ambiția lui 1 și robustețea lui 8. Este anul în care planurile puse pe hârtie în anul 2017, încep să prindă viață, să capete sens și se definitivează conexiunile necesare pentru aceasta. Este un an al trăirilor intense și al celor care iubesc viața.

Vibrația numărului 2018 amintește despre faptul că propriile credințe, sistemul de valori, intențiile, acțiunile și atitudinea, sunt cele care stau la baza experiențelor pe care le trăiești. O atitudine provocatoare va genera obstacole pe care nu oricine este pregătit să le abordeze; atitudinea progresivă însoțită de ambiție și voință, va deschide orizontul oportunităților și va lărgi posibilitatea de dezvoltare.

2

Doi poate avea multe înţelesuri diferite, pe de o parte reprezentând parteneriatul şi interacţiunea cu ceilalţi, iar pe de altă parte disensiunea şi polaritatea. Când simbolizează parteneriatul, numărul doi implică faptul că realizările individuale nu sunt realiste, întrucât realizările se înfăptuiesc cel mai bine prin cooperare şi munca în echipă.

Dacă dualitatea este necesară pentru naşterea vieţii, la speciile care se reproduc sexual, ea este de asemenea văzută negativ atunci când e contrastată cu numărul unu, cel perfect şi unificat. Doi reprezintă polarităţi precum bine şi rău, alb şi negru, masculin şi feminin, stânga şi dreapta. Un pol nu poate exista fără celălalt; această idee a relaţiilor complementare e cel mai bine reprezentată de simbolul Yin-Yang. Totuşi, polaritatea poate crea conflicte şi neînţelegeri. Doi poate fi considerat feminin, intuitiv şi corespunde instinctelor noastre protectoare. Din punct de vedere negativ, doi poate fi hrăpareţ, excesiv de protector şi ţâfnos. Aspectul ţâfnos al numărului doi derivă din dezamăgirea şi nemulţumirea spiritului uman atunci când i se neagă prima poziţie în orice.

Este considerat pe de o parte ca origine a răului, datorită faptului că încetează unitatea şi începe dualitatea, antagonismul, iar pe de altă parte reprezintă desăvârşirea unităţii văzuta ca întreg, atragerea contrariilor. Deja aici se manifestă dorinţa de colaborare, armonia, tactul, diplomaţia. Este plin de amabilitate, de calm. Este numarul femeii, al mamei. Mare atracţie spre viaţa de familie şi artele plastice, apreciază fineţea. S-ar mai putea adăuga câte ceva din toate semnele mutabile. Vibraţiile interioare ale numarului dau un caracter ezitant, timid, nehotărât, influentabil, îndoctrinat, tipicar şi cu tendinţa sigură de a se îndoi de capacităţile proprii, credulitate.

Numarul 2 dispune în numerologie de o semnificaţie şi simbolistică feminină. 2 este asociat principiului feminin. Simbolizează totodată dualismul, beneficiul, balanţa, o natură pozitivă, caldă, acceptarea, simplitatea, seninatatea şi stabilitatea.

Persoanele care au ca numar reprezentativ numarul 2, sunt dominate de energia feminină a acestui număr. Prin urmare, sunt persoane calde şi afectuoase, cu un caracter simplu, ataşate de ideea de sinceritate şi adevăr. Sunt deschise către ceilalţi şi dispuse să accepte oamenii aşa cum sunt.

Au un suflet bun si nobil si sunt diplomate. Urăsc conflictele pe care încearcă sa le medieze sau să le aplaneze când încă sunt în faşă. Pentru că sunt bune la suflet şi evită să se certe, sunt percepute uneori, ca sensibile sau ca având o voinţă şi o personalitate slabă.

Cuvinte cheie:  Spirit de cooperare, adaptabilitate, respect pentru ceilalţi, bun partener, mediator, cooperare, diplomaţie, prietenie, bunătate.

Calităţi

Sinceritate, prietenie şi omenie. Lucru eficient în echipă şi cu oamenii în general. Coordonare bună, amabilitate, tact şi echitabilitate. Nu caută să domine şi nici să impresioneze prin metode meschine. Controversele sunt evitate cu uşurinţă şi compromisurile sunt acceptate doar ca ultimă soluţie.

Defecte

Deciziile sunt luate cu dificultate, se cântăreşte şi se analizează excesiv, din dorinţa de a face alegerea potrivită, care să nu supere pe nimeni. În cele din urmă, se poate ajunge cu uşurinţă la exagerări. Sensibilitatea emoţională este ridicată ceea ce duce la rănirea sentimentelor, izbucniri violente, necontrolate, impulsive. Se poate răni uşor din imprudenţă, iar rana va fi profundă şi dureroasă. Timiditatea poate să apară cu uşurinţă, mai ales în situaţii tensionate, competitive sau care necesită concentrare.

Pasivitate, apatie, negativitate, letargie, sunt alte caracteristici negative ale vibraţiei lui 2. Latura sa negativă poate deveni extrem de distructivă şi limitativă şi în general, tendinţa este să se manifeste în acest sens.

0

Zero e un număr puternic care aduce o mare schimbare şi transformare, care apar uneori într-un mod profund. Are multă intensitate, aşa că e nevoie de precauţie atunci când întâlnim acest număr, pentru a ne asigura că nu cădem în extreme. Timp de un secol, acest 0 se va afla alături de 2, ceea ce va amplifica continuu efectele pe care vibraţia lui 2 le emite. Evenimentele, sentimentele, trăirile, deciziile, totul în general, va fi la extreme. Oriunde există albul, va apărea şi negrul, unde e cald va fi şi rece, unde e binele va fi şi răul, şi tot aşa. În permanenţă va exista această balanţă, pe care oamenii tind să o menţină într-un echilibru etern, neînţelegând faptul că aşa ceva nu este posibil. Cu totul alta este funcţionalitatea acestei balanţe şi sunt foarte puţini aceia care îi cunosc principiul de funcţionare. Aceştia sunt oamenii care vor face diferenţa în perioada de timp în care ne aflăm, sunt cei care vor avea cel mai puţin de suferit şi vor urca atunci când ceilalţi vor coborî – exact precum talerele balanţei.

Cuvinte cheie: adevăr, minciună, viaţă, moarte, câştig, pierdere, calea în viaţă, pustiu, totul şi nimic, ordine şi haos, lege şi fără de lege.

1

Unu este prima cifră folosită atunci când numărăm şi, prin urmare, este considerată a avea o putere mare; fără ea nu ar exista un sistem de numărare, aşa cum îl cunoaştem. Fiecare sistem numeric cunoscut a avut dintotdeauna cifra unu ca punct iniţial de pornire. Pentru că unu este comun tuturor numerelor, el este adesea văzut ca fiind originea tuturor lucrurilor şi reprezintă perfecţiunea, absolutul şi zeitatea în credinţele monoteiste. Unu poate fi bucuros, iubitor, romantic, dinamic şi charismatic, dar ca dezavantaj poate fi egocentric, egoist şi melodramatic.

Simbolul lui Dumnezeu, simbolul unităţii indivizibile.

Numărul 1 este asociat cu voinţa puternică, cu energia pură, pozitivă. El este o reflectare a unor noi începuturi, dar şi a purităţii.

Numărul unu este simbolul întregului, al completitudinii, al unui univers de o unitate perfectă. El reprezintă Singularitatea, o lume în care nu există diferenţieri şi nu se poate face distincţie între obiecte sau între sine şi ceilalţi. În interioritatea numărului 1, totul este accesibil de pretutindeni.

1 simbolizează originile, începuturile, este un număr care nu poate fi divizat în natură. El nu poate decât să îşi reproducă propria-i imagine (întrucât în natură, totul este dual).

În creştinism, numărul 1 semnifica unitatea, atât cea a Lui Dumnezeu, cât şi a membrilor bisericii. Domnul este Unu, deşi are trei forme de manifestare. Numărul unu este simbolul perfect al unităţii Sfintei Treimi. Bărbatul şi femeia devin “unul” prin jurământul căsătoriei, deşi continuă a fi două persoane individuale .Unu este numărul cel mai apropiat de Dumnezeu; el este “alfa”, este “începutul”, este numărul zero convertit la acţiune sau fapta. Numărul 1 este Domnul care proiectează o rază de lumină în univers (lumina originară), este începutul lumii, putând fi definit deopotrivă ca viaţă şi lumină. 1 este manifestarea lui Dumnezeu prin El însuşi, un “Unu” al unităţii, al lipsei conflictului; el este concentrarea sau unicitatea scopului.

Pentru pitagoreeni, unu era monada, sursa celorlalte numere, o sursă benefică, aspirată, esenţială şi invizibilă. Pitagora a exercitat o mare influenţă asupra unor filozofi din Evul Mediu precum Thomas Aquinas, care defineşte numărul unu, ca sursa, în felul următor: “De vreme ce sufletul este unu, iar puterile sunt multe; deoarece un număr de lucruri care provin din unul trebuie să fie ordonate de o anumită succesiune; de aceea trebuie să existe o anumită ordine între puterile sufletului. Din acest motiv, numărul unu nu mai reprezintă o cauză prima abstractă, aşa cum o defineau pitagoreenii, ci este unicul Dumnezeu.”

Omul nu are decât un (1) singur suflet.

1 este reprezentarea vârstei lui Isus atunci când a fost vizitat de cei trei magi, şi din perioada fugii în Egipt a sfintei familii.

–  Simbol al Unicităţii, al Universalului şi Transcendentalului, principiul primar şi puterea creatoare iniţială.

-Conform lui Aggripa , “numărul 1 se referă la Divinitatea supremă, care este una şi nenumarabila, şi crează oricâte obiecte numărabile, pe care le conţine în sine. Sfântul Augustin afirma, în mod similar, că Unitatea se referă la suprem, la Dumnezeu, Principiul tuturor lucrurilor.”

– Simbol al Totului exprimat în unitatea lui, constituind fundamentul său perfecţiunea.

– Simbol al omului vertical, care se poate bucura de facultăţile lui numai cât timp este în viaţă.

– Expresie a noţiunii de lider, şef, conducător, cel dintâi în ierarhia autorităţii sau puterii.

– Unu reprezintă punctul de pornire, începutul, simbolul originii absolute şi a ceea ce vine după ea. De aceea, 1 semnifică precursorul, pionierul, iniţiatorul, noul, originalul, mugurul dar şi rădăcină, naşterea tuturor vieţilor. El este spontaneitatea imanentă.

– Fiinţă umană primordială, androginul sau Adam ca bărbat şi femeie în acelaşi timp, o fiinţă care va fi reconstituită la sfârşitul timpurilor.

– Conform lui Pascal, “tot universul este conţinut în Unu”. Vechii alchimişti greci considerau că “Universul este Unu”.

– Malebranche spunea:”nu este nimic măreţ în sine sau fără raportare la altceva, cu excepţia Infinităţii şi a Unităţii.”

– Conform lui Etchegoyen, proprietăţile Unităţii sunt: absolutul infinit, egalitatea, eternitatea, neschimbarea şi universalitatea. Prin aceste proprietăţi, Unitatea (1) este opusul pluralităţii, care are atribute opuse.

– Hecraclit spunea:” multiplicitatea lucrurilor se îndreaptă către Unu, şi din Unu deriva multiplicitatea”.

– În ebraică, cuvântul unu are înţelesul de “punct, adunare, divizare împiedicată”. Acest număr este scris cu folosirea literei Aleph ,reprezentând, conform lui Charrot, “un om ridicându-şi o mână către ceruri, aplecându-şi cealaltă mână către pământ, cuprinzând astfel unitatea universului”.

– În Cabala se precizează că Jehova este Unu, iar numele său este Unu.

– 1 este singura cifra scrisă în mod identic în toate limbile, având ca simbol o linie dreaptă.

– 1 este numărul atomic al hidrogenului, cel mai răspândit element din univers, constituent al apei, sursa vieţii.

– În matematică, zero multiplicat cu infinitul este egal cu 1.

Principiul şi sinteză numerelor, reprezintă Creaţia, Divinitatea, care conţine totul şi din care decurge totul, începuturile şi originea, impulsul primar. Este conducătorul, individualistul, inovator prin excelenţă. Dinamic, dar în acelaşi timp şi polemic, îi face o plăcere deosebită să-şi expună părerile, să ajungă la discuţii contradictorii, preferând întotdeauna să aibă ultimul cuvânt. Nu cunoaşte complexe de inferioritate, considerându-se dacă nu perfect, cel puţin superior altuia. Este tipul mental, independent, dinamic şi entuziast. Se împotriveşte oricărui tip de autoritate din exterior, dar este autoritar cu alţii. În cazul în care răspunde la vibraţiile medii ale numărului poate fi un blajin, dar dacă este stârnit, da dovadă a fi o bombă cu efect întârziat. În cazul în care este receptiv la vibraţiile joase ale numărului, poate fi un duşman de temut, intolerant, arogant, extremist, sau poate să nu aibă suficientă încredere în forţele proprii.

1 este masculin şi denotă singularitatea, individualitatea, unicitatea, începuturile şi întregul, un simbol al fizicului şi al mentalului. În structura temperamentală a persoanelor care au că cifra reprezentativa cifra 1, predomină energia masculină.

Cuvinte cheie: iniţiator al acţiunilor, spirit de pionierat, conducător, independent, realizator, individualist, abilitate de conducere, iniţiativa, originalitate, hotărâre.

Calităţi

Inspiraţie creatoare, entuziasm şi dorinţa de a realiza cât mai mult. Denotă o personalitate puternică, atât fizic cât şi psihic. Din această putere rezulta hotărârea şi capacitatea de a-i conduce pe alţii. Creativitatea şi inventivitatea pot duce la obţinerea unor rezultate remarcabile. Dorinţa de inovaţie este puternică, precum şi cea de autoafirmare. Ambiţia este ieşită din comun dar nu trebuie lăsată să se manifeste într-un mod agresiv.

Defecte

Egoism, aroganţă, infatuare, nesupunere, sunt doar câteva din calităţile negative ale vibraţiei lui 1. Agitaţia şi nerăbdarea pot pune beţe în roate şi celor mai solide planuri. Deruta creată face ca problemele să devină mai dificil de soluţionat şi tensiunea să depăşească adesea valorile suportabile. Sunt de evitat discuţiile în contradictoriu, pentru că un 1 plin de sine şi arogant nu va accepta să nu aibă dreptate sau să fie pus pe locul 2.

Încăpăţânarea, frustrarea şi rigiditatea vor provoca accidente cu urmări de la cele fizice până la cel psihice şi emoţionale. Lipsa maturităţii unui 1 se exprimă prin insuficienţă, negarea vieţii, cantonarea de cele mai nesemnificative obstacole, nerăbdare şi o superioritate falsă.

8

Opt e considerat a fi numărul influențelor karmice, cand suntem chemați să plătim datorii făcute în această viață și în cele anterioare. Reprezintă munca din greu și lecțiile învățate prin experientă, așa că poate fi un numar dificil pentru unii din pricina naturii sale foarte restrictive. Mai mult decât orice alt număr, opt caută banii și succesul material. Totuși, greutățile pe care le întâmpină în căutarea recompenselor sunt imense. Răsturnări de situație majore sunt comune numărului 8. Pentru ca reputația și locul în comunitate au o importanță supremă, ar fi înțelept pentru aceia care au ajuns oameni de vază să trăiască vieți cinstite, altfel orice indiscreții vor fi mai mult ca sigur dezvăluite într-un mod foarte neplăcut. Deși e considerat un număr norocos în cultura chineză, el nu ocupă un loc important în credințele ezoterice ale numerologiei chineze.

De doua ori 4, s-a trecut peste îndoială; și când greșește, un 8 spune că au dreptate!

8 = moarte si renastere: când te ridici la spirit, moare materia! Viata este între Cer si Pamânt. Nu te ridica la Cer prea mult că-ți pierzi pamântul de sub picioare! Nu te afunda prea mult în materie, nu te îngloda prea mult în pamânt!

8 = a controla, a exercita putere, a domina, a putea, a asculta = Aceasta este marea încercare ce ne aşteaptă în cale, este Dragonul, Vama spre o altă etapă, spre un alt nivel superior, al optulea câmp al morţii, Simbolul Scorpionului. Două pătrate suprapuse dintre care unul este puţin răsucit – este simbolul acestui plan. Învingerea în sine a materialităţii, autojertfire, marele post în pustiu – iată denumirile lui 8 – îndurare în numele mântuirii, calea monahului.

Simbolizeaza forțele materiale, este numărul reacției și al justiției echilibrante. Caracterizat de Saturn, cel responsabil cu probele, este vibrația cea mai puternică încât cu greu te poți sustrage ei. Orice apariție a acestui număr într-o analiză numerologică, bulversează aproape toate pronosticurile. O persoană caracterizată de acest număr este capabilă, ambițioasă, practică și eficientă, realistă și concretă. Nutrește dorința de a ajunge în vârfurile ierarhiei sociale, de a conduce și a organiza. Pot să dea dovadă de încăpățânare, mândrie exagerată, impulsivitate și autoritate dusă până la dictatorialism.

Cifra 8 în numerologie este asociată elementului pământ – se caracterizează prin muncă, simţ practic, organizare şi obiectivitate. Sub semnul pământului sunt oameni care lucrează serios şi metodic, indicaţi pentru a organiza, care nu întreprind nimic fără un motiv întemeiat. Pământului îi corespunde simţul gustativ iar organul asociat este splina.

În mitologie, pământul este un element primordial, al genezei şi al creaţiei omului. Face parte din cele patru elemente care formează lumea înconjurătoare, alături de apă, foc şi aer. În multe mitologii, pământul devine prin personificare, pereche a cerului, între care se stabileşte o relaţie armonioasă, de iubire eternă. Pământul şi cerul sunt elemente contrastante, opuse, la fel ca bărbatul şi femeia şi se completează unul pe celălalt. Astfel au apărut în diferite mitologii cupluri de zei, dintre care unul reprezintă cerul, iar celălalt pământul:

 • Geea (Gaia) şi Uranus (mitologie greacă)
 • Geb şi Nut (mitologie egipteană)

Pământul este reprezentat în mitologie, drept cel mai cunoscut şi familiar pentru oameni dintre cele patru elemente primordiale. El ocupă diferite ipostaze, în mituri:

 • 1. Pământul, element al genezei lumii; Mitologia greacă, vorbeşte explicit despre această proprietate a pământului personificat de zeiţa Gaia. Această zeiţă s-a născut împreună cu Uranus din Haos, fiind primele două elemente din care s-a constituit lumea. În alte variante ale legendei, cei doi zei s-au născut împreună cu Eros, iubirea, sugerându-se astfel comuniunea dintre pământ şi cer.
 • 2. Pământul, element al creaţiei omului; În mitologia greacă, Prometeu, l-a modelat pe om din lut, din pământ. În Biblie, omul a fost făcut din lut, asupra căruia s-a suflat viaţă. Aceste legende, întăresc comuniunea omului cu natura, cu pământul. Omul s-a născut din pământ, iar după moarte, se va întoarce în pământ. Dar pământul nu a creat doar omul, ci şi zeii. Aşa se explică existenţa zeiţelor-mame ale pământului, cele care au dat naştere generaţiilor de zei. Aceste zeiţe nu reprezentau doar pământul, ci şi fertilitatea, prosperitatea, belşugul.
 • Zeiţele-mame:
  • Brigid – mitologie celtică
  • Demetra – mitologie greacă
  • Freya – mitologie nordică
  • Gaia – mitologie greacă
  • Ishtar – mitologie babiloniană
  • Isis – mitologie egipteană
  • Kotys – mitologie traco-dacă
 • 3. Pământul, element al belşugului şi al fertilităţii; Pământul roditor este cel ce păstrează mistere şi bogăţii ascunse şi infinite. Zeiţele-mame mai sus amintite sunt personificări ale acestuia. În mitologie nordică, pământul se afla sub protecţia gnomilor şi a elfilor.

Cuvinte cheie: ambițios, puternic, organizat, mărinimos, de nădejde, independent, materialist, lacom,nemilos.

Calităţi

Latura pozitivă a numărului 8 înzestrează cu capacitatea de a concepe planuri pe termen lung şi cu tenacitatea de a le duce până la capăt. Cu alte cuvinte, vei fi pregătit să faci faţă concurentei din lumea afacerilor sau din alt domeniu concurenţial. Este un excelent administrator al resurselor proprii şi foarte atent la oportunităţi. Simțul pragmatic şi perseverența sunt calități de bază, iar curajul de a-și asuma riscuri este primul pas spre reușită.

Defecte

Latura negativă a numărului destinului 8 poate conduce la un comportament dictatorial, care le cam taie elanul celor din jur. Voinţa şi perseverenţa care caracterizează vibrația 8, vă pot transforma într-o persoană insensibilă faţă de cei din jur. Câştigurile materiale devin un scop în sine, iar pentru a le obţine sunteţi dispus să vă neglijaţi familia şi să renunţaţi la liniştea sufletească. Puteţi deveni obsedat de realizarea scopurilor propuse, reprimându-vă sentimentele şi depărtându-vă de ceilalţi. Trebuie să învăţaţi să ţineţi cont şi de cei din jur.

2018 = 2 + 1 + 0 + 8 = 11 = 1 + 1 = 2

11

Unsprezece e o octavă mai înaltă a numărului doi şi e considerat un număr maestru. 11 e văzut că fiind calea conştientei şi cunoaşterii spirituale, dincolo de înţelegerea celorlalţi. El poartă vibraţii psihice şi are un echilibru perfect de caracteristici masculine şi feminine. Mai e caracterizat şi de o minte deschisă, intuiţie, idealism şi viziuni. Din moment ce unsprezece conţine multe daruri precum conştientă psihică şi un mare grad de sensibilitate, el are de asemenea şi efecte negative precum înşelătoria şi trădarea din partea unor duşmani secreţi.

11 este numărul inspiraţiei şi al iluminării.

11 favorizează gândirea abstractă, spirituală, noțiunile utopice și mai puțin palpabile. Înclinațiile acestei vibrații se răsfrâng asupre împărtășirea propriilor concepte și a idei umanității într-un mod generos și nu de puține ori ocult. Sunt favorizate studiile mistice, paranormale sau religioase. Idealismul este la extrem, totul pare a fi perfectibil iar visele au o semnificație tot mai profundă. Forța interioară crește iar pentru aceasta este nevoie de un psihic puternic. Emoțiile preiau treptat controlul și amplifică/ fortifică crezul pe care individul și l-a format în ultimima perioadă.

11 provoacă multă tensiune nervoasă. Influența lui 2 este puternică, ceea ce înseamnă că suntem predispuși în fiecare moment la schimbări bruște, la decizii radicale ieșite din comun, în momente în care situația de ansamblu nu prevestea absolut nimic despre aceasta. Datorită idealismului dus la extrem, apare pericolul de auto-amăgire. Aceste fluctuații repetate și instabilitatea indusă de vibrația lui 2, predispun la depresii puternice. Lumea se va diviza ușor din orice motiv, mai ales pe seama conceptelor diferite. Gândirea este profundă, dar clădită pe un fundament eronat, va produce adevărați monștri.

Succesul se obține de către societatea cea mai bine închegată. Grupul care își cunoaște cel mai bine valorile, membrii, nevoile și scopurile. Munca în echipă este esențială, așa cum este și sacrificiul pentru cei apropiați.

A

nul 2 = în cursul acestui ciclu apar oportunităţi de a se integra în anumite grupuri, de a lucra în cadrul unor organizaţii mari sau de a intra într-o echipă. Persoanele sunt sensibile la părerile celor din jur, au mulţi prieteni şi este posibil să aibă parte de recunoaştere publică, deşi, de cele mai multe ori, fără să întreprindă nimic pentru a o obţine. Ai nevoie de companie, iar în această perioadă evenimentele se dezvoltă cu încetineală, aşa încât este posibil să fii nevoit să urmezi calea indicată de ceilalţi.

Fii atent în acest an şi nu întreprinde acţiuni negândite, deoarece acesta este un an al devenirii şi responsabilităţii. În decursul acestei perioade să fii foarte precaut mai ales în formarea noilor legături de prietenie. Trebuie să îți alegi partenerii, colaboratorii şi prietenii, foarte atent deoarece toate problemele care se pot forma în viața ta vor veni de la aceştia şi de la oameni în general. În acest an, ai nevoie de o foarte mare autoanaliza, diplomaţie şi autocontrol deoarece este perioada dezbinării interioare. Aici oamenii duc o luptă cu ei înşişi în lumea interioară a  lor şi ajung să se împace cu ei înşişi abia la sfârşitul anului.

Acest an este foarte bun pentru o autoanaliza profundă a propriei personalităţi.

Există suficient timp pentru a medita sau pentru a vă face planuri. Prietenia şi parteneriatul prosperă. În intervalul de timp dominat de această vibraţie, cooperarea cu cei din jur se va face mai uşor decât de obicei, sensibilitatea este sporită şi se face simţită prezenţa iubirii şi a afecţiunii.

Anul 2018 este un an al oportunităților și a trăirilor intense. Este șansa de a ne armoniza sub aspect emoțional, de a ne cunoaște mai bine din acest punct de vedere și de a învăța să transmitem eficient stările sufletești. Anul 2017 a reprezentat debutul. Anul 2018 este continuarea sa. Influențele vibrației anului 2018 se resimt la nivel global și sunt un indiciu al evoluției planetare.

 

Omul de succes din viitor va fi cel care oferă sprijin aproapelui, nu cel care inventează necesităţi și îți vinde ceea ce poate nu-ți va folosi niciodată. Cu alte cuvinte, așa cum spune Suada Agachi:

Oamenii de succes ai zilei de mâine sunt cei care vor şti să descifreze 100% din întregul proces al comunicării!

 

Schimbările care se întâmplă au efect mai întâi la scară mare, la nivel de ţară, continent și glob pământesc, efecte care se vor derula în cascadă până la nivel de individ, iar acesta, aflându-la la rândul său într-o perioadă oarecare a propriului ciclu evolutiv, va fi influențat în mod diferit în anul 2018.

Interpretarea numerologică a anului 2018

Informațiile furnizate mai sus reprezintă o sinteză a unei interpretări numerologice a anului 2018; pentru a obține o analiză numerologică complexă și personalizată, pe baza datei tale de naștere și a numelui, te invit să te înscrii la o Consultație Numerologică individuală, în orașul tău:

programul complet mai jos:

Iași :: 12 – 25.03.2018

Brașov :: 02 – 05.04.2018

Constanța :: 13 – 15.04.2018

București :: 16.04. – 20.04.2018

click pe imagine pentru detalii

 

citește și Analiza numerologică a Anului 2017

Curs de Fizionomie și Citire a Chipului cu Suada Agachi

 

 

comentează sau scrie o întrebare

You may also like
Manual de Numerologie
FAȚA NEVĂZUTĂ A ANILOR 2020-2029
CURS DE NUMEROLOGIE – BUCUREȘTI
CURS DE NUMEROLOGIE – SUCEAVA

Leave a Reply