Home > Pilda zilei > Pilda Zilei 26 noiembrie

Pilda Zilei 26 noiembrie

Suferinţa poate să ne facă mai puternici

Un om nu putea să vadă niciun lucru frumos şi sănătos. Când într-o oază dădu de un palmier tânăr, în creştere, luă o piatră mare şi o aşeză în mijlocul coroanei palmierului. Apoi plecă mai departe cu un zâmbet ironic.
Palmierul căută să-şi arunce povara. Se scutură şi se îndoi, dar nu reuşi. Îşi înfipse rădăcinile mai adânc în pământ, până când acestea ajunseră la un misterios izvor de apă. Această putere din adâncimi şi căldura soarelui din înălţimi îl făcură să devină un palmier regesc, care putea să ridice şi piatra.
După ani de zile omul trecu din nou pe acolo să se veselească de palmierul împovărat. Atunci, palmierul îşi plecă coroana, îi arătă piatra şi-i spuse: `Trebuie să-ţi mulţumesc. Povara ta m-a făcut puternic`.

 

Citeşte toate pildele

comentează sau scrie o întrebare

You may also like
Pilda Zilei 31 decembrie
Pilda Zilei 30 decembrie
Pilda Zilei 29 decembrie
Pilda Zilei 28 decembrie

Leave a Reply