Home > Analize Numerologice > Taro – Numerograma anului 2019

Taro – Numerograma anului 2019

Analiza numerologică a anului 2019 are ca scop evidențierea modului de acțiune/ decizie/ judecată/ înțelegere optim al întregului interval de timp și nu face referire la o predicție precisă asupra viitorului unei persoane sau a unui grup, a unui stat sau o altă entitate ci trebuie înțeleasă ca un reper, ca un indiciu al căii benefice de urmat, astfel încât, cel la care ajung aceste informații să le folosească în folosul său.

Pentru a obține indicii personalizate, pe care să le poți folosi pe întreaga perioadă a anului 2019, este necesar ca studiul numerologic al anului 2019, să fie suprapus ciclului personal evolutiv. În acest sens, voi posta la finalul articolului mai multe link-uri și video-uri în care explic pe larg modul de calcul și influența numerogramei personale în acest studiu.

Interpretarea taro-numerologică, așa cum veți descoperi în text, are o profunzime impresionantă și facilitează deslușirea misterelor simbolice de către toți cei dare sunt atenți la explicații. Asocierea personajelor, veșmintelor, culorilor, formelor, obiectelor și a altor simboluri din arcanele de tarot cu numerele corespunzătoare nu a fost deloc întâmplătoare, astfel că, prin studiul în paralel a celor două cunoașteri am obținut rezultate de o claritate uluitoare.

2

Papesa în tarot reprezintă autoritatea maternă dar nu sub aspectul său protectiv și înduioșător ci este reprezentată ca o mamă spirituală, ca un ghid sau un maestru pregătit să-și îndrume discipolul (Magicianul – arcana cu numărul 1) pe calea devenirii. Este rece și distantă, separată de lumea înconjurătoare prin voalul cunoașterii. Culoarea bleu a voalului poziționat în spatele său face referire la cunoașterea lumilor superioare, la înțelesul încadrat de stâlpii raționamentului și ai inteligenței (coloanele galbene de-o parte și de alta a voalului) dar care depășește cu mult nivelul acestora și face posibilă însăși întruparea cuvântului. Proveniența cunoașterii din sferele înalte este din nou sugerată în rândurile cărții pe care Papesa o ține în brațe – cu un număr de 17 linii ce fac referire la arcana 17 – Steaua, prima dintre arcanele ce reprezintă corpuri cerești și care la rândul ei își oferă necondiționat înțelepciunea. Orientarea spre partea stângă indică orientarea spre trecut și faptul că sursa cunoașterii se trage din tradițiile strămoșești, oferite în dar din generație în generație și păzite cu atenție de cei mai înțelepți.

La prima vedere cunoașterea Papesei este oferită necondiționat tuturor însă puțini vor fi aceia pregătiți să treacă de cealaltă parte a voalului. Din aceste motive, pe parcursul mileniului al treilea vom avea de-a face cu foarte mulți înșelați, care, orbiți de judecata strâmbă, ghidați de un sfetnic nepriceput sau mai rău, care și-au creat propria înțelepciune (religie, cunoaștere, sistem de valori, credință) pe care o înconjoară cu voalul falsului mister și pe care o hrănesc cu iluzii, se vor îneca în propria suferință și vor face din aceasta o sărbătoare crezând că de fapt au gustat din nectarul înțelepciunii.

Drumul este cu atât mai anevoios cu cât arcana indică dualitate și lipsa acțiunii. 2 este o energie pasivă și în ciuda faptului că diferența de potențial dintre cei doi poli pe care îi pune față în față (bine – rău, cald – rece, yin – yang, sus – jos, zi – noapte, etc.) produce o tensiune puternică, aspectul receptiv al vibrației lui 2 împiedică acțiunea. În astfel de condiții, avem de-a face cu un moment al acumulării, al receptivității și gestației sau cu o perioadă de întoarcere la sursă, de introspecție și căutarea adevărului interior.

Papesa și-a reprimat latura emoțională, sexuală și corporală, dovadă fiind îmbrăcămintea vastă cu care este acoperită. Activitatea sa dominantă rămâne judecata, gândirea intelectuală și faptul că are palmele libere sugerează că ea este cea care stăpânește și dirijează voit sensul propriei gândiri. Este discretă și păstrează în taină secrete ce nu pot fi dezvăluite întregii lumi. Doar cei care vor parcurge calea până la ea, așa cum vom vedea în continuare, pot spera ca la un moment dat să dobândească accesul la descifrarea tainelor universului.

Este emoțională și activă la exterior însă rece și tranșantă la interior. Această dualitate sugerată de culoarea îmbrăcăminții sale este un alt test la care sunt supuși cei superficiali, deoarece pentru a-i pătrunde cu adevărat în suflet, este necesar să fie depășit barajul glacial al acesteia.

Faptul că ea este una dintre puținii care au acces la această cunoaștere este simbolizat prin coroana prin care i-au fost încununate eforturile. Cele trei etaje pline de simboluri indică drumul parcurs de aceasta spre cucerirea și stăpânirea planului corporal, emoțional și mental. Echilibrul dintre cele trei se obține într-un singur punct al prezenței conștiente situat în poziția cea mai de sus a arcanei, în contact direct cu lumea superioară, nevăzută pentru ochiul liber.

Este cu atât mai mult, cea care face legătura între două lumi diferite – între lumea cerească și lumea pământească, între conștient și subconștient. Sarcina sa este de a se opune puterii masculine, subminează prin cunoașterea sa tot ceea ce înseamnă instituție masculină – religia, dogmele, instituțiile statului, legile, etc., și provoacă nevoia de schimbare pe toate planurile. Sugestiv în acest sens este filmul Papesa Ioana (Pope Joan – 2009) care redă impecabil un moment din istorie, atunci când o femeie, deghizată în bărbat datorită restricțiilor din vremurile în care trăia, ajunge să fie aleasă Papă și să conducă Vaticanul.

 

0

 

Nebunul (La Mat) este arcana fără număr din tarotul de Marsilia și pe bună dreptate este capabil să înlocuiască orice altă carte, fără însă a-i lua locul sau a se transforma în aceasta. Considerat un personaj cu un grad extraordinar de înalt al conștiinței și înțelepciunii, Le Mat este asociat în toate tradițiile fie cu nebunul hoinar, haotic și lipsit de direcție, fie cu un înțelept, de o luciditate extraordinară, însă pe care nimeni nu îl poate înțelege.

0 este totul și nimic. Este libertate totală, de exprimare, gândire, judecată și acțiune. Lipsește rigoarea, regulile și legile sunt ineficiente, obțigațiile sunt evitate, iar răspunderea neasumată. Viitorul este astfel deschis, calea este liberă, se deschide un drum inițiatic plin de pericole și de vulnerabilități pentru călătorul care încă nu și-a stabilit destinația. Mare atenție pentru că avem de-a face cu un drum de 100 de ani, ce a debutat în 2000 și se va încheia la 2099.

Privirea personajului din arcana fără număr este ridicată și orientată spre viitor. Sensul în care se îndreaptă este de asemenea progresiv iar înaintarea lui se bazează pe forța sa instinctivă, pe energia animală/ sexuală în stare pură, pe dorințe și pe propria creativitate – simbolizate de încălțămintea și bastonul de culoare roșie. Bastonul, simbol al pasiunii și senzualității sale îl ajută la înaintare sau din contră, rămânând atașat în poziția în care este înfipt în pământ, îl va face să se învârtă continuu în cerc .

Desaga ce o poartă pe umăr este simbolul experiențelor trăite în trecut. Faptul că o ține înapoia sa ne oferă indicii despre timpul trecut din viața lui, pentru că este de culoarea pielii face referire la experiențele proprii, iar gura acesteia este deschisă și de culoare galbenă, semn că în mod intenționat rămâne deschis la noi experiențe, ori le poate accesa după bunul plac pe cele acumulate.

Toiagul de care este atârnată desaga se termină în partea stângă sub formă de lingură îndreptată în sus, culoarea fiind bleu este un semn al receptivității la înțelepciunea superioară. Acesta mai este bine delimitat în trei părți simbolizând etape distincte din trecut, prezent și viitor, întărind ideea, alături de lipsa numărului, că personajul este puternic ancorat în prezent. Capătul din dreapta al acestuia este de culoare albă și atins cu degetul mâinii, ceea ce indică faptul că personajul este cel care își modelează viitorul prin acțiunile sale.

 

20

 

Adăugând laolaltă primele două cifre ale anului 2019, obținem arcana 20, cea care ne oferă indicii generale despre secolul 21, adică despre perioada de la 2000 până la 2099. În tarotul de Marsilia, arcana 20 este Judecata. Aceasta, atât după nume cât și după imaginea reprezentată pe ea face trimitere într-o oarecare măsură la judecata de apoi sau la apocalipsa biblică.

Studiind mai atent etimologia termenilor, ajungem la originea grecească a termenului apocalipsă, care înseamnă de fapt dezvăluire, ridicarea vălului sau descoperirea a ceva ascuns. În același timp indică și sfârșitul timpului sau al lumii. Nuditatea personajelor de pe pământ face trimitere la puritatea acestora și la faptul că prin contopirea sau echilibrul dintre energia masculină și cea feminină, se dă naștere unei ființe pure, ale cărei dimensiuni sunt cerești – culoarea copilului este bleu, asemănătoare cu mediul din care provine îngerul – încadrat de norii bleu, dimensiuni ce depășesc spațiul și timpul, sau care în același timp îl fac prezent aici și acum, în deplină corespondență și comunicare cu lumea cerească. Divinitatea reprezentată prin oul de culoare bleu (simbol al nașterii Domnului adesea întâlnit în creștinism), din spatele capului îngerului, se folosește de acesta din urmă pentru a transmite mesajul său omenirii (prin intermediul trâmbiței).

La capătul inferior al trompetei întâlnim același ou simbolic, de această dată de culoare galbenă, ce face referire la faptul că înțelepciunea sferelor înalte este accesibilă doar celor de o înaltă intelectualitate și capabili să-și controleze gândirea. Mesajul transmis se parcurge de-a lungul a 22 de trepte (poziționate pe trompetă), egale cu numărul arcanelor majore din tarot (calea inițiatică) și despărțite în 14 și respectiv 8 trepte de simbolul crucii sau al prezenței conștiente – poziționată pe drapel, ce marchează intrarea în planul eternității prin echilibrul dobândit între orizontală (armonizarea energiilor masculine cu cele feminine) și verticală (pătrunderea și stăpânirea trăirilor interioare).

Arcana 20 oferă noi indicii asupra a tot ceea ce s-a discutat până acum în detaliu despre arcana 2 și arcana fără număr. Prin urmare, efortul necesar a fi depus pentru a transcende voalul cunoașterii este acela de a echilibra energia masculină cu cea feminină. Doar împreună cele două vor face să apară conștiința pură, care prin lucrarea sa va mijloci întruparea Cuvântului divin în lumea materială.

Drumul necesar a fi parcurs se întinde pe un tărâm al tenebrelor, al celor mai groznice experiențe și provocări. Se solicită coborârea în cele mai întunecate colțuri ale ființei pentru a scoate de acolo la lumină scânteia adevărului.

Doar în acest sens, copilul se va naște, sau va fi reînviat din propriul mormânt, încadrat sau construit de propriile credințe false, de dogme și de limitări, de prejudecăți și opinii eronate, de pasiuni și de dorințe consumatoare – simbolizate atât de cavoul galben și terenul roșu din jurul său cât și de săgețile de aceeași culoare din jurul planului divin, care îl împiedică pe om să-și depășească condiția.

Înțelegem astfel mult mai clar care este drumul de urmat, indicii care pe de altă parte pot fi folosite în orice domeniu și moment al vieții. De exemplu, pentru a reuși într-un proiect, este necesar să pui în echilibru teoria și experiența, să le fructifici valorile pe rând fără a face rabat sau exces de nicio parte, se te poziționezi pe verticala proprie a.î. să-ți conturezi cât mai limpede nevoia care te-a făcut să pornești pe acest drum, poziția ta prezentă împreună cu resursele de care dispui și ținta pe care o ai. Doar efortul de a păstra în permanență toate aceste elemente în echilibru și prin muncă și perseverență, voalul devenirii fi îndepărtat iar proiectul respectiv va fi încununarea succesului.

În altă situație, ne aducem aminte de faptul că vestimentația nebunului este accesorizată cu numeroși clopoței. Dacă sunetul (dansul) produs de acesta nu se armonizează cu muzica sferelor cântată de îngerul din arcana 20 la trompeta sa, ne putem imagina cum bietul om se va pierde într-un haos infinit, într-un zgomot asurzitor de infrmații inutile care îl vor obosi și îi vor hrăni un fals orgoliu triumfător, asemeni bufonului care se hrănește din râsetele și batjocura celorlalți.

 

1

 

1 este vibrația celei de-a doua decade a secolului. După o perioadă de 10 ani de adaptare, reechilibrare și recalibrare, își face apariția Magicianul, simbol al noului, al începutului și sursă a tot ceea ce există după el.

Magicianul conține în sinea sa potențialul întregii deveniri. În numeroase tradiții magicianul este considerat paznicul dintre lumi, iar în tarotul de Marsilia de asemenea apare la granița dintre două lumi – cea terestră, simbolizată de pământul pe care se sprijină și masa sa de lucru și lumea spirituală (nevăzută), marcată prin culoarea albă care îl înconjoară.

În acest moment al devenirii sale, omul are la îndemână toate instrumentele necesare desăvârșirii, tot ce trebuie să facă este să învețe să le folosească și să le dezvolte. Pe masa sa de lucru sunt reprezentate în miniatură toate cele 4 semne din jocul de tarot: bâta, cupa, spada și monedele. Acestea sunt corespondentul celor 4 elemente primordiale: aerul, apa, focul și pământul, care, folosite cu înțelepciune îi vor folosi omului la desăvârșirea sa.

În această poziție două sunt provocările cele mai dificile. 1: aroganța de a discredita și de a nu accepta poziția de novice, a.î. personajul se consideră superior și avansat pe calea sa, moment în care va rămâne pe cont propriu și va persista în dansul haotic inițiat deja din etapa precedentă; și 2: persistența în superficialitate sau joaca de-a magia, susținută de orgoliu și de mândrie, încurajată de toți cei nepricepuți din jur care sunt depășiți de situație. Evitarea efortului fizic necesar a fi depus în travaliul alchimic va reprezenta de asemenea o piedică.

Este momentul în care personajul este invitat să-și ia viața în propriile mâini și să acționeze.

Provine dintr-un mediu bine determinat (orientarea piciorului din stânga înspre trecut și încadrat de picioarele meselor) ceea ce indică o educație bine structurată și delimitată, însă viitorul său este deschis tuturor posibilităților (piciorul din dreapta pășește pe teren alb), în timp ce activitatea sa principală este de a echilibra cele două energii opuse yin și yang / masculin și feminin, dovadă tentativa de a alinia cele două obiecte din mâinile sale.

Pe lângă accesul liber la toate cele 4 elemente de pe masă ce simbolizează toate energiile pământești, prin stăpânirea corectă a acestora, magicianul va beneficia de caracteristici și de abilități oferite în dar de divinitate, pe care le poate accesa doar prin desăvârșirea gândirii și a intelectului (borseta bleu cu încuietoare galbenă de pe masa de lucru).

Cu toate că privirea sa este întoarsă spre trecut, ambițiile sale sunt de a se contopi cu infinitul, simbolizat de pălăria pe care o poartă pe cap și pe care o vom mai întâlni în jocul de tarot la arcana cu numărul 11 – Forța, care reprezintă energia din umbră a Magicianului.

 

9

 

Imaginea Hermitului este cea care guvernează anul 2019. Este cea care împreună cu precedenta arcană oferă imaginea cea mai exactă depre timpul prezent și despre valoarea acestuia. Ne oferă indicii despre activitatea benefică pentru anul 2019, perioada sa de influență este mult mai scurtă decât a celorlalte pe care le-am analizat până acum, prin urmare va avea cea mai puternică influență. Acest fapt nu este obligatoriu să fie perceput sau trăit identic de fiecare om. În fapt, acest lucru este imposibil deoarece fiecare dintre cei aproape 8 limiarde de oameni de pe pământ se află în perioade evolutive cu totul diferite și sub influențe numerologice personalizate. Cu toate acestea, deși anul 2019 este caracterizat de o gamă restrânsă de particularități, ele vor produce efecte diferite asupra oamenilor, în combinație cu cifra de destin, ziua de naștere, numele complet sau cu ciclul personal în care se află fiecare.

Hermitul este cel care se află aproape de desăvârșirea căii interioare. Este cel care a depus efortul necesar regăsirii de sine, care cu prețul izolării și a îndepărtării de oameni a dobândit înțelepciunea, marcată de cele 3 linii paralele de pe fruntea sa.

În același timp vibrația 9 este cea mai aproapiată de desăvârșire, adică de 10. Cu toate acestea, încă nu a ajuns acolo, ceea ce înseamnă că încă nu a obținut nimic, atâta vreme cât evită sacrificiul final. Este poate un personaj care a cunoscut calea, s-a întâlnit cu cele mai dificile obstacole și acum privește în urma sa și caută să lumineze calea celor care îl urmează. Pare a fi neclintit în activitatea sa deoarece picioarele îi sunt în întregine acoperite, iar orientarea spre stânga sugerează pasivitate. De asemenea, mantia predominant albastră subliniază calitățile receptive bine dezvoltate și faptul că întreaga experiență de viață l-a ajutat să ajungă până în acest punct.

Bastonul pe care se sprijină, îi este atât un ajutor cât și un obstacol, deoarece doar prin suprimarea și controlul energiei sexuale și instinctuale a putut avansa pe calea aleasă. Nici în acest moment se pare că nu a depășit complet sexualitatea deformată, sau poate cu alte cuvinte, calea pustniciei a fost înțesată de ispite și de greutăți emoționale.

Este momentul unei introspecții. Ne îndeamnă la analiza trecutului în vederea clarificării prezentului și a identificării activităților viitoare. În același timp este o remarcă la modestia cu care poate fi trăită viața și la bogățiile oferite de acest fapt. Este o arcană paternă, cu toate că nu sugerează afecțiune, Hermitul este plin de compasiune și răbdare. El înțelege greutățile căii pentru că a fost pe ea însă nu poate face nimic pentru a compensa drumul altora.

Orientarea sa în întregime spre stânga: corp, privire și felinar, poate sugera încăpățânarea, extremismul dogmatic sau fanatismul religios. Atașaentul de trecut sau față de o credință falsă îl va izola complet pe nebunul care nici în ultimul moment nu acceptă lumina oferită de Hermit, și rămâne în continuare adeptul propriilor teorii și credințe care îi asigură supraviețuirea. Este o ultimă speranță și șansă oferită celor rătăciți, sau un ultim indiciu pentru cei avansați pe propria cale, cu atât mai mult cu cât la finalul perioadei sale de guvernare, vom intra în anul 2020, care va produce schimbări dramatice.

 

19

 

Prezența paternă este indicată de arcana majoră 19 – Soarele. Este forța superioară care dă viață, oferă sprijin și îndrumare celor care au nevoie. Este începutul tuturor lucrurilor dar în același timp prin puterea sa poate reprezenta și sfârșitul.

Prin prezența celor două personaje dezvelite sub luminia Soarelui se face referire la sinceritate și la faptul că doar astfel putem depăși obstacolele care ne țin încă îngrădiți.

Copilul din stânga situat cu picioarele în oceanul infinității este cel care are nevoie de îndrumare.

Face referire la inconștientul nostru care are nevoie de sprijinul, susținerea și îndrumarea conștientului, situat pe un tărâm al tuturor posibilităților (pământul alb de sub picioarele sale). Împreună, pot începe munca desăvârșirii, descătușarea de credințe, prejudecâți și preconcepții, de educația limitativă și de temerile distructive, care îi vor ține pe ambii încarcerați.

Arcana cu numărul 19 aduce aminte de aceeași muncă de echilibrare a contrariilor pe care Magicianul o desfășura în încercarea sa de a alinia cele două obiecte din mâinile sale – principiul masculin și feminin, lumea fizică și cea spirituală, conștientul și inconștientul, etc., de această dată sub îndrumarea trinității simbolizate de Soare și nu de Hermit.

Soarele este cel care oferă lumina necesară alungării întunericului interior. Renașterea sa continuă se face pentru a lăsa loc întunericului să fie vindecat. Arderea trecutului este de asemenea o condiție necesară pentru că evoluția se produce ciclic dar în același timp pe traiectoria unei spirale.

Anul 2019 va fi o reproducere la scară foarte mică a secolului 20. Perioada 1900 – 1999 se va derula ca o retrospectivă, de această dată pe parcursul unui singur an. Evenimentele semnificative, marile descoperiri, avansul tehnologic, revoluțiile, momentele de bucurie și necazurile, cu toate acestea urmează să ne întâlnim în diferite perioade de timp pe parcursul anului 2019. Evenimentele în sine au menirea de a răsplăti efortul celor merituoși sau de a trage la răspundere pe cei care s-au făcut nevăzuți în momentul judecății. Timpul în etarna sa înțelepciune are grijă ca totul să fie păstrat într-o divină armonie, jerfind clipă de clipă trecutul pentru a lumina viitorul în prezent.

Alăturarea dintre arcanele 20 și 19 sugerează uniunea dintre oameni, împreunare prevestită sau guvernată de entitățile cerești. Îndeamnă la prietenie, fraternitate, împărtășire, comuniune emoțională, fizică și psihică, la atingerea idealului de conviețuire prin dezbrăcarea de credințe false, de discriminare, dogme sau ierarhii. Preamărește condiția umană în perfecțiunea sa primară, recrează echilibrul dintre femei și bărbați evidențiind supremația androgină, cheamă la eliminarea tuturor diferențierilor de sex, rasă, culoare, cultură, religie, politică, și orice alt tip de discriminare care nu face altceva decât să-l mențină pe om în întunericul ignoranței, departe de Cuvântul divin și de Lumina ce oferă cunoaștere și rod solului fertil ce o primește. Debarasarea de vechile concepții, credințe și prejudecâți nu este doar necesară, este o condiție care, rămasă neîmplinită, îl fixează pe om în condiția călătorului prin pustiu, a nebunului care se învârte în cerc în jurul propriului baston, a scamatorului lipsit de experiență ale cărui rezultate îl păcălesc doar pe el și pe cei cu mintea slabă, a jongleur-ului care dansează în spatele voalului convins fiind că învârte pe degete lumea întreagă, sau a bătrânului cocosat de dogme și credințe limitative, părăsit de familie și de prieteni sau devenit prea orb pentru a-i mai recunoaște în simplitatea lor.

 

12

 

Însumând cifrele anului 2019 obținem numărul 12. Arcana Spânzuratului, o poziție și o circumstanță care pe mulți îi sperie și puțini sunt cei care îi vor face față.

În vechime spânzuratul oamenilor era o formă de pedeapsă și de umiliță a celor cu credințe diferite sau a celor care nu se supuneau rigorilor, în general creștine. Cu toate acestea, suferința pentru propria credință/ convingere este onorantă, înălțătoare, chiar inițiatică, asemeni Mântuitorului care a fost crucificat.

Arcana 12 invită la descoperirea profunzimilor interioare. Personajul pare să se adâncească în abisul interior, este gata să pătrundă adând în sfera cunoașterii interioare sau să părăsească această lume limitativă. Nivelul său de acceptare și de non-acțiune este dificil de imitat în condițiile actuale de viață, deoarece spânzuratul își acceptă în totalitate soarta și nu depune nici cel mai mic efort pentru a se împotrivi sau a-și schimba destinul. Mâinile poziționate la spate pot fi legate, le poate ține de bunăvoie sau poate că ascunde ceva acolo, ce va lua cu el în lumea cealaltă. Cu toate că funia nici măcar nu este înnodată la piciorul său, nivelul său de înțelegere și stăpânirea de sine îl ajută să acționeze ditr-un cu totul alt plan, diferit de cel vizibil.

Efortul depus pentru a ajunge în această poziție, suferințele și greutățile peste care a fost nevoit să treacă sunt marcate cu sânge pe ramurile credințelor limitative, judecăților și prejudecăților, gândirii needucate și a construcțiilor mentale condiționate care l-au ținut închis ca într-o temniță toată viața sa.

Asemănător lui Iisus înconjurat de cei 12 apostoli, Spânzuratul este flancat de cele 12 ramuri tăiate ce simbolizează lumea în întreaga sa complexitate – cele 12 luni din an, cele 12 zodii, cele 12 petale ale chakrei inimii Anahata, sau numărul atomic al magneziului. În același timp, prezența celor două trunchiuri masive sugerează și limitările lumii mentale și agresivitatea unei astfel de lumi în general îndreptată către om.

Dacă întoarcem cartea de tarot, vom observa două aspecte interesante: pe de o parte Spânzuratul pare că dansează și zâmbește în același timp și pe de alta, arată de ca și cum își ia zborul sau levitează. Singura sa legătură cu planul terestru sau cu condiția umană (simbolizată de suportul de culoarea pielii de care atârnă funia) este funia galbenă (intelectul) sau legătura cu părinții și cu neamul (simbolul principiului masculin și feminin la baza funiei).

Spânzuratul îndeamnă la receptivitate, acceptare, renunțare la acțiune, suportarea suferințelor și autoexaminare. Poate cea mai importantă lecție a sa este că din când în când pentru a completa viziunea asupra limii în care trăim este necesar să modificăm unghiul din care privim. Un punct de vedere diferit este util în orice situație, chiar necesar în numeroase împrejurări. Pentru a depăși condiția umană limitativă se impune sacrificiul suprem dar și răsturnarea tuturor sistemelor de valori și de credințe.

Și de această dată, mulți vor fi cei care se vor da peste cap fără a obține niciun rezultat notabil. Nebunii, scamatorii, iluzioniștii sau profeții de ocazie, nu doar că își vor da propria lume peste cap, ci și pe cea a celor care îi urmează. Anul 2019 produce deznodământul eforturilor depuse în ultima perioadă de timp. Rezultatele pot fi benefice, generatoare de bogăție sufletească și plenitudine sau din contră malefice, tulburătoare și de-a dreptul marcante. Diferența se face prin înțelegerea și însușirea tuturor etapelor și descrierilor despre care am vorbit deja mai sus.

 

3

 

Reducând numărul 12 la o singură cifră, pătrundem la un nivel de înțelegere și interpretare simbolică extrem de elevat. Arcana Împărătesei ne introduce în domeniul regalității, simbolizat de blazonul cu vultur și sceptrul cu cruce în vârf.

Acestea sunt semnele moștenirii familiale, a legitimității și păstrării tradiției. Autoritatea Împărătesei este incontestabilă, fiind asemănată cu Zeița lumii și a fertilității, ea este cea care dă viață și este capabilă să procreeze datorită creativității sale. Asigură creșterea, dezvoltarea, abundența, îndestularea și evoluția naturală.

Este materializarea Sfintei Treimi creatoare într-o singură imagine. Puterea sa stă în capacitatea de a da viață, este cea care face să se materializeze cuvântul, pentru că simbolizează întreaga înțelepciune a creației.

Vulturul de pe blazon stă așezat la același nivel cu inima sa, dovadă a echilibrului interior și a faptului că judecata sa se bazează în egală măsură pe rațiune și emoție. Instinctele și pornirile sale lăuntrice simbolizate de bastonul alb al sceptrului, au fost de asemenea purificate prin judecată dreaptă și ridicarea virtuților la nivel de sfântă credință.

Capacitatea sa intelectuală este încununată de o minunată coroană galbenă cu 11 triunghiuri în vârful său (simbol al echilibrului în acțiune) ce face trimitere la arcana majoră 11 – Puterea, dovadă a faptului că puterea Împărătesei stă în justețea judecății sale. Din moment ce faptele sale îi urmează gândirea, aceasta e necesar să fie purificată și aliniată la voința divină, astfel încât Înpărăteasa să se transforme într-un instrument al providenței pe pământ.

Ceea ce rostește Împărăteasa prinde formă și viață, de aceea îndeamnă la cumpărate și asumarea răspunderii. Anul 2019 este un an al exprimării și al materializării. Pentru aceasta este necesară pătrunderea acestei taine întreite. Înainte de toate se produce purificarea interioară, eliberarea de atașamente, de construcții mentale limitative sau nocive, renunțarea la orice formă de judecată, despătimirea și purificarea trupului, a.î. acesta să poată fi folosit cu succes în procesul creației. Al doilea element este comunicarea, mesajul, ideea sau informația. Lucrul cu informația presupune lucrarea alchimică cea mai profundă. Acesta necesită maturitate, cultură generală vastă, cunoștințe din toate domeniile vieții, cumpărate și rezistență. Prin unirea primelor două, a individului (Magicianul – arcana 1) purificat și a cunoașterii dobândite, a informației sau ideilor oferită de Papesă (arcana 2), se obține rezultatul dorit – materializarea gândului în forma sa cea mai pură, încheind astfel procesul trinitar al creației.

Înțelegem astfel cum fiecare minte își crează realitatea în care viețuiește, mai mult sau mai puțin conștient și asumat, însă pentru aceia ce au atins un nivel înalt al măiestriei în lucrul cu cele 4 energii primare, vălul misterelor creației a fost deja îndepărtat.

În concluzie, anul 2019 este un an al recalibrării interioare. Odată dobândită cunoașterea, inițiatul își află cu ușurință calea de urmat. Pe parcursul acesteia, călătorul se va vedea nevoit să-și scoată la lumină și să-și șlefuiască calitățile interioare, să le pregătească pentru cele mai neașteptate provocări menite să-i călească și să-i determine maturitatea. Etapa ce este necesar a fi parcursă în 2019, este cea a retragerii interioare, a retrospectivei în scopul identificării vulnerabilităților și calităților deopotrivă.

Poate fi vorba aici despre desăvârșirea personală în orice aspect al vieții, în orice etapă a dezvoltării personale și pe orice nivel ierarhic sau social s-ar afla omul. Înțelegerea și respectarea pașilor sugerați de această înlănțire de simboluri oferă garanția succesului.

Este ultimul semnal de alarmă cu privire la alegerea drumului potrivit. Așa cum am spus mai sus, urmează anii 2020, care vor aduce cu ei și mai multă iluzie pentru cei rătăciți dar și mai multă înțelepciune pentru cei smeriți și muncitori. Va fi un punct de cotitură, care, odată trecut, va face aproape imposibilă separarea grâului de neghină! Oamenii, grupurile de oameni, partidele politice, guvernele, instituțiile și orice altă formă de organizare, se vor simți îndreptățiți să-și ofere singuri autoritatea pe care și-o doresc, titlul pe care consideră că îl merită, aprecierea la care râvnesc și multe altele asemănătoare. Toate acestea nu vor face decât să declanșeze un conflict deosebit de puternic atât interior cât și exterior.

Pentru cei mai mulți, educați într-o lume propagandistică și conservatoare, este deja prea târziu pentru a mai schimba ceva în viața lor, însă pentru cei tineri, drumul schimbării abia acum începe!

Ne-am obișnuit să privim dimineața către răsărit, însă drumul soarelui duce totuși către apus …

 

text realizat în întregime de numerolog Agachi Ionuț

Carte “TEHNICI DE CITIRE A CHIPULUI” poate fi comandată de aici sau click pe imaginea de mai jos

 

Taronumerograma anului 2019 – numerolog Eduard Agachi

Taronumerograma anului 2019 – numerolog Eduard Agachi

Câte-n Lună și-n Stele cu Codruța Belean

TV Arad

Magia vietii prin tarot – cu Suada Agachi

Câte-n Lună și-n Stele cu Codruța Belean

TV Arad

 

Anul Numerologic Personal – Metodă de calcul

 

Primele 12 zile din ianuarie iti contureaza anul – numerolog Ionut Agachi

Rețeta Compensată cu Cerasela Miu

Tele Europa Nova – Timișoara

13.12.2018

Analiza numerologica a anului 2019 – cu Ionut Agachi la Antena 3

Voi cu Voicu cu Mirela Voicu

Antena 3

24.11.2018

 

Primele 12 zile din ianuarie îți conturează anul

 

 

comentează sau scrie o întrebare

You may also like
FAȚA NEVĂZUTĂ A ANILOR 2020-2029
CURS DE NUMEROLOGIE – BUCUREȘTI
CURS DE NUMEROLOGIE – SUCEAVA
CURS – MAGIA VIETII PRIN TAROT. STUDIUL ARCANELOR MAJORE

Leave a Reply