Home > Analize Numerologice > Ziua de 11.11.2018 (11.11.11) – semnificație numerologică

Ziua de 11.11.2018 (11.11.11) – semnificație numerologică

Astăzi se vorbeşte tot mai mult despre confruntarea conştiinţei cu un mediu caracterizat de o funcţie complexă de reflectare şi răspuns, un adevărat univers – oglindă, în care ceea ce omul intenţionează, creează o albie a evenimentelor şi totodată adună în propria matcă similarităţi, care caută aceeaşi realizare.

Modul în care conştiinţa a luat act de acest univers informaţional, cu un impact puternic asupra propriei sale structuri, a fost acela al sincronicităţilor. C.G. Jung definea sincronicităţile sub aspectul coincidenţelor semnificative. Acest „mesaj”, deşi are numeroase valenţe, caută să trezească în om o nouă viziune asupra vieţii şi a drumului pe care, ca fiinţă conştientă, are menirea să îl urmeze.

O sincronicitate poate fi recunoscută prin fondul său euforic şi sublim care înalţă conştiinţa pentru moment pe o nouă treaptă de înţelegere. Este un moment de profundă unificare a fiinţei ca şi atunci când un fluviu ce se desparte în mai multe braţe se adună la o nouă confluenţă, îmbogăţit cu priveliştea atâtor peisaje ce i-au ieşit în cale.

O singură sincronicitate poate conduce o minte deschisă către o stare de profundă uimire şi bucurie interioară, copleşită de o enigmă care a răsărit în mijlocul lumii, asemenea florii de colţ ce răsare dintre crăpăturile stâncii. Totuşi există momente când astfel de sincronicităţi se înlănţuie mai multe într-o unică revelaţie, care de data aceasta capătă într-un mod absolut, amprenta Graţiei Divine. Acest „lanţ de sincronicităţi” nu numai că duce la o viziune a universului ca o reţea de legături tainice şi nebănuite (în filosofia orientală, numită tantra – „ţesătura magică a lumii”), ci mai presus de aceasta, ea face simţită prezenţa unei Puteri Divine Omniprezente, care mişcă totul şi care leagă totul într-o perfectă coerenţă.

Sincronicitatea este astfel experienţa Divinului în afara noastră, în obiectivitate, în vreme ce la polul opus, experienţa mistică îl descoperă pe Dumnezeu înlăuntrul nostru, ca Sine Divin, din care izvorăşte viaţa spiritului. Aceste două experienţe fundamentează calea evoluţiei spirituale şi ele se referă în egală măsură la existenţa ca totalitate, prima fiind cea care arată legăturile lumii guvernată de o Putere invizibilă şi transcendentă, iar cea de-a doua că lucrurile sunt iradiate din interior de o sursă inepuizabilă de iubire. Ele de fapt se completează şi se susţin una pe cealaltă : descoperind iubirea din interior devii conştient de prezenţa Divinului care îţi dezvăluie ulterior că totul este conectat în mod misterios la această iubire şi prin ea există toate cele ce sunt.

Sincronicitatea este una din cele mai rapide şi eficiente modalităţi de trezire spirituală şi de acces pe o cale care să conducă fiinţa la o transformare interioară. Mai ales în zilele noastre, când aspectul informaţional a căpătat cea mai importantă pondere, omul este pregătit să înţeleagă energetica organismului cosmic şi printr-o străfulgerare iluminatoare să înceapă să caute să afle şi să-şi împlinească menirea sa în viaţă.

A intra pe o cale spirituală echivalează astfel cu o evadare de sub legea accidentalului şi începutul unui traseu care având ca primă viziune sincronicităţile îi va aminti mereu că totul are un sens şi destinul său este vegheat de Marea Prezenţă. O astfel de trăire vie a Adevărului Divin, o regăsim exprimată admirabil de marele savant Albert Einstein: „Emoţia magnifică şi cea mai profundă pe care noi o putem resimţi este starea inefabilă a misterului. Acolo există germenul oricărei ştiinţe veritabile. Acela căruia această emoţie îi este străină, care nu ştie să se lase cuprins de admiraţie şi să se scufunde, pierdut în sine de extaz, este deja un om mort : a şti că ceea ce este enigmatic pentru noi şi de nepătruns există totuşi manifestându-se ca fiind cea mai înaltă înţelepciune şi cea mai frumoasă, mai radioasă frumuseţe pe care facultăţile noastre obtuze nu o percep decât sub o formă extrem de primitivă – această certitudine, acest sentiment îmbătător este în centrul oricărei stări sublime veritabile. Experimentarea profundă şi intimă a sublimului infinit cosmic este cea mai puternică şi străveche sursă a cercetării ştiinţifice. Trăirea mea cea mai elevată constă în o umilă admiraţie transfiguratoare a spiritului superior fără margini care se dezvăluie în infimele detalii pe care pot să le perceapă fragilele şi slabele noastre spirite ; această convingere de ordin profund emoţional pe care o am despre prezenţa unei puteri raţionale superioare dezvăluită de incomprehensibilul nostru Univers este ceea ce formează ideea mea de ABSOLUT sau DUMNEZEU”.

 

Albert Einstein: „Emoţia magnifică şi cea mai profundă pe care noi o putem resimţi este starea inefabilă a misterului. Acolo există germenul oricărei ştiinţe veritabile. Acela căruia această emoţie îi este străină, care nu ştie să se lase cuprins de admiraţie şi să se scufunde, pierdut în sine de extaz, este deja un om mort : a şti că ceea ce este enigmatic pentru noi şi de nepătruns există totuşi manifestându-se ca fiind cea mai înaltă înţelepciune şi cea mai frumoasă, mai radioasă frumuseţe pe care facultăţile noastre obtuze nu o percep decât sub o formă extrem de primitivă – această certitudine, acest sentiment îmbătător este în centrul oricărei stări sublime veritabile. Experimentarea profundă şi intimă a sublimului infinit cosmic este cea mai puternică şi străveche sursă a cercetării ştiinţifice. Trăirea mea cea mai elevată constă în o umilă admiraţie transfiguratoare a spiritului superior fără margini care se dezvăluie în infimele detalii pe care pot să le perceapă fragilele şi slabele noastre spirite ; această convingere de ordin profund emoţional pe care o am despre prezenţa unei puteri raţionale superioare dezvăluită de incomprehensibilul nostru Univers este ceea ce formează ideea mea de ABSOLUT sau DUMNEZEU”.

 

Lumea, pentru cei mai mulţi oameni, este un loc al întâmplărilor. Astfel, sensul existenţei este ignorat, fără a face în această direcţie vreun efort în a descoperi, dacă „aşa zisul hazard” al sorţii nu conţine totuşi un ax al evenimentelor, un destin pe care fiinţa umană este chemată să îl împlinească.

 

Unsprezece e o octavă mai înaltă a numărului doi şi e considerat un număr suprem. 11 e văzut că fiind calea conştientei şi cunoaşterii spirituale, dincolo de înţelegerea celorlalţi. El poartă vibraţii psihice şi are un echilibru perfect de caracteristici masculine şi feminine. Mai e caracterizat şi de o minte deschisă, intuiţie, idealism şi viziuni. Din moment ce unsprezece conţine multe daruri precum conştientă psihică şi un mare grad de sensibilitate, el are de asemenea şi efecte negative precum înşelătoria şi trădarea din partea unor duşmani secreţi.
Cel născut în ziua de 11 a oricărei luni indica o persoană visătoare şi idealistă. Lucraţi uşor cu oamenii pentru că aveţi o mare forţă de convingere. Aveţi o mare atracţie spre spiritualitate. Sunteţi sensibil şi receptiv, deşi puţin cam temperamental şi nervos. Aveţi o inteligenţă aparte. Sunteţi ceea ce s-ar numi mai degrabă un visător decât un executant. Inspiraţi şi intuitivi, trebuie să se lase conduşi de presimţirile şi pornirile inimii. Inteligenţă strălucitoare, minte practică şi plină de soluţii. Deosebit de receptivi, nutresc aspiraţii nobile, dar trebuie să îşi controleze impulsurile şi emoţiile, căutând un echilibru care să le permită folosirea însuşirilor de care dispun în serviciul celorlalţi.

 

O zi de 11.11 aduce într-adevăr un potențial imens de energie, este un potențiator impresionant însă aceasta nu înseamnă că oricine va ști să folosească această oportunitate în viața sa. Așa cum descoperirea prafului de pușcă nu ne-a făcut pe toți experți în explozibili, nici o zi din calendar nu va avea același impact asupra tuturor.

Ziua de 11.11 funcționează ca o scânteie cu menirea de a aprinde focul din interiorul fiecăruia. Unii vor avea parte de un foc de paie, alții de un foc de tabără, alții de o adevărată furtună, alții poate nu vor simți nici măcar scânteia. Este vorba despre o pregătire interioară permanentă, doar acele persoane extraordinat de bine antrenate și experimentate în domeniul autocontrolului sau a introspecției vor fi capabile, poate, să folosească la un nivel înalt energia unei astfel de zile, deși, în alte condiții, odată ajuns la un nivel atât de ridicat al îndemânării, o astfel de persoană este capabilă să producă schimbările dorite în viața sa în orice perioadă din an.

 

 

Secvente numerice – despre 11.11.2018 cu numerolog Ionut Agachi și Codruța Belean la Câte-n Lună și-n Stele

Analiza numerologica a anului 2019 – cu Ionut Agachi la Antena 3

comentează sau scrie o întrebare

You may also like
FAȚA NEVĂZUTĂ A ANILOR 2020-2029
CURS DE NUMEROLOGIE – BUCUREȘTI
CURS DE NUMEROLOGIE – SUCEAVA
CURS – MAGIA VIETII PRIN TAROT. STUDIUL ARCANELOR MAJORE

Leave a Reply