Vibrația 2

CONSERVATOR, DIPLOMAT, LENT, SUFLETIST, FĂRĂ AMBIŢII

Numărul 2

Este considerat pe de o parte ca origine a răului, datorită faptului că încetează unitatea şi începe dualitatea, antagonismul, iar pe de altă parte reprezintă desăvârşirea unităţii văzută ca întreg, atragerea contrariilor. Deja aici se manifestă dorinţa de colaborare, armonia, tactul, diplomaţia. Este plin de amabilitate, de calm. Este numărul femeii, al mamei. Mare atracţie spre viaţa de familie şi artele plastice, apreciază fineţea. S-ar mai putea adăuga câte ceva din toate semnele mutabile. Vibraţiile interioare ale numărului dau un caracter ezitant, timid, nehotărât, influenţabil, îndoctrinat, tipicar şi cu tendinţa sigură de a se îndoi de capacităţile proprii, credulitate.

înapoi