Vibrația 5

INTELIGENŢĂ, AFACERI LA NIVEL MARE, STUDIU, CERCETARE

Cifra 5

Valoarea 5 conține în sine ambele principii primordiale ceea ce presupune desăvâșirea rodului creației. Privit dintr-o perspectivă diferită, cinci este simbolul omului perfect, al celui care a transcens materialitatea lumii în care trăiește, a înțeles natura lucrurilor înconjurătoare și nu se mai află sub influența cauzală a corporalității.

Specificul valorii cinci este acela că în interiorul său imaginația se combină cu creativitatea. Rezultatul nu poate avea decât o complexitate impresionantă, fapt amplificat de poziționarea sa după valoarea patru, cea mai conservativă și mai restrictivă dintre toate. În aceste condiții valoarea cinci preia rolul unui revoluționar, devine provocator, încurajează inovarea și se împotrivește formalismului.

Manifestarea benefică a lui cinci produce roade acolo unde este trebuință de ele pe când manifestarea scăpată de sub control duce la exces și exagerare. Libertatea de a participa cu folos la îmbogățirea creației prin varietate și diversitate se poate transforma în libertinaj și haos.

înapoi