Vibrația 6

ROMANTISM, DRAGOSTE, ARTE, CULTURA, DIPLOMAŢIE

Cifra 6

6 este cel care guvernează reperele spațiale și temporale și delimitează între ele elementele creației, creând în acest sens separare și distanță. O manifestare perfectă a valorii cinci produce rezultate desăvârșite ceea ce dă naștere idealismului valorii șase.

Însușirea receptivă a valorii 6 favorizează dezvoltarea stării de abundență și a tendinței de comparație între elementele componente. Atributele sale fundamentale sunt acelea de organizare, armonizare și control. Organizarea presupune distribuirea echitabilă a resurselor și a sarcinilor în conformitate cu rolul și funcția fiecărui element. Armonizarea are în vedere asigurarea unei interacțiuni constante și eficiente între toate componentele sistemului.

6 considerat ca produs dintre doi și trei presupune dublarea mediului creativ al lui trei. Acest fapt este reprezentat prin două triunghiuri echilaterale care se intersectează în centrul lor de greutate, formând astfel o stea cu șase conțuri. Fiecare triunghi simbolizează o realitate diferită și indică o direcție opusă celeilalte. Triunghiul cu vârful în sus reprezintă aspirația creației spre mediul superior al creatorului și triunghiul cu vârful în jos reprezintă realitatea materială și coborârea spiritului în trup.

înapoi