Vibrația 7

SPIRITUALITATE, INTROVERSIUNE, AFACERI CU PROFIT MODEST

Cifra 7

Valoarea 7 este cea care inspiră pentru prima oară posibilitatea transfigurării sau a divinizării materiei. Șansa ca materia creată să-și depășească condiția limitativă și iluzorie devine posibilă și odată cu aceasta iau naștere ritualuri și ceremoniale închinate stăpânirii din planurile superioare.

Valoarea 7 este corelată în planurile spirituale cele mai rafinate cu corpul budic. Acest plan guvernează legile armoniei universale, permite iluminarea spirituală, cunoașterea nelimitată și apropierea de conștiința divină. Acesta se află în strânsă legătură cu corpul astral și prin urmare influențează visele și procesul decorporalizării.

Șapte reprezintă unitatea în credință și este o formă evoluată a valorii unu. Suma cifrelor de la 1 la 7 este 28, număr perfect alături de 6, și care face trimitere la un plan superior al existenței, dominat de puterea dragostei, a compasiunii, a dreptății și a echității. Înțelepciunea valorii șapte depășește cu mult înțelegerea celui mai elaborat intelect.

înapoi