Vibrația 8

AFACERI PE PICIOR MARE, URCARE ÎN IERARHII, SUCCES FINANCIAR

Cifra 8

8 reprezintă legile care ordonează Universul. Creația nesfârșită se supune planurilor superioare ale Creatorului și nimic nu se află în afara lor. Adevărul revelat de aceste legi nu este accesibil oricărei ființe vii ci doar acelora care dobândesc un nivel superior de înțelepciune. Cel care se află în căutarea adevărului va depune efortul necesar pentru a-și lărgi considerabil viziunea asupra vieții.

În planul grosier efectele valorii opt sunt comanda și controlul. Cele trei dimensiuni în care este proiectată simultan valoarea 8 justifică supremația materiei și stăpânirea totală. Dacă valoarea patru definește un plan în două dimensiuni 2×2=4 care păstrează două sensuri cu libertate toatală – în sus și în jos, prezența lui opt controlează total orice manifestare interioară.

Forma pozitivă a valorii opt nu urmărește nicidecum îngrădirea sau limitarea. Scopul suprem este acela al dezvoltării armonioase și eficiente însă aceasta nu se poate face decât prin respectarea unui tipar. Odată definitivat un stagiu al dezvoltării, elementul respectiv va fi promovat la un nivel superior corespunzător noilor sale deprinderi.

înapoi