Vibrația 1

CONDUCĂTOR, LIDER, AMBIŢIOS, SE IMPUNE UŞOR

Cifra 1

1 este simbolul singularității și al Unității perfecte. 1 este impulsul primar, informația inițială plină de claritate, voința nestrămutată, gândul primar care nu se abate de la singura sa cale și acțiunea creatoare lipsită de orice defect. Prin unicitatea sa cifra 1 este un simbol al integrității deoarece nimic nu a existat înaintea sa și nimic nu există concomitent cu aceasta. 1 este singura cifră care nu poate fi supusă comparației sau oricărei alte măsurări de sine stătător.

Unu este dominat de inițiativă deoarece prin esența sa este o valoare creativă. Dinamica continuă este dovada unei implicări totale. Pentru pitagoricieni 1 reprezenta Monada, sursa tuturor numerelor, o sursă puternică și benefică, esențială în actul creației dar și abstractă prin însăși natura sa.

Soarele este simbolul cel mai reprezentativ al valorii unu. Independența Soarelui nu poate fi contestată în propriul sistem solar, activitatea acestuia nu poate fi perturbată și se desfășoară neîncetat indiferent de acțiunile din exterior.

înapoi