SEMNIFICAȚIA NUMELUI SIMONA

SIMONA

Forma masculină a numelui Simona – nume preluat cu precădere atât din Vechiul Testament, cât şi din Noul Testament, are o origine ebraică – Shime’on, care înseamnă ascultare, un dar al ascultării, semn ceresc, mărturie. La baza numelui se află verbul shamaa auzi, a îndeplini, amintindu-ne că Dumnezeu este mereu alături de noi, ascultându-ne rugăciunile, păzindu-ne şi iertându-ne în fiecare clipă a vieţii noastre – Nu se poate că Dumnezeu să nu asculte rugile omului, dacă omul asculta poruncile Domnului! – Avva Isaia. Simeon a intrat în onomastică creştină prin intermediar grecesc şi latin. Există, însă, păreri care spun că numele de Simeon vine de la formă suprapusă de Symeon cu grecescul Simononos, care era conoscut ca nume de persoană în limba greacă, impus iniţial ca supranume – o formă de identificare care venea de la adjectivul simos, sime, adică cu nasul cârn, cârnul. În literatura clasică greacă, numele de Simeon este pus în legătură cu Simoenta (în limba latină Simios), un râu din Troia Antică. De aceea, se poate considera că toate numele proprii, de loc sau de persoană ar putea fi derivate de la această zonă geografică. În onomastică românească, Simeon este atestat încă din documentele cancelariei lui Ştefan cel Mare.

Dreptul Simeon a fost un bătrân evlavios ce a trăit cu peste 2000 de ani în urmă. Sfântul Duh i-a vestit că nu va muri până când nu Îl va vedea pe Mesia. Atunci când Sfântul Iosif şi Fecioara Maria au venit cu Pruncul Iisus la templu, Sfântul Simeon L-a luat în braţe şi a rostit rugăciunea: Acum eliberează, Stăpâne, pe robul Tău! – Sfânta Scriptură.

Sfântul Simeon ne arată, în mod simbolic, pe noi toţi, fiecare om având menirea de a-L descoperi pe Dumnezeu în sufletul şi în viaţa sa, de a-L vedea cu ochii inimii, prin credinţă şi dragoste. Iar atunci când Îl îmbrăţişează pe Dumnezeu în sufletul şi în mintea sa, omul devine cu adevărat liber.

Simon este şi numele celui care a dus crucea lui Iisus. De asemenea, Simon este şi unul dintre cei 12 Apostoli ai lui Iisus, numit apoi Petru, şi frate al lui Andrei.

S I M O N A = 1 + 9 + 4 + 6 + 5 + 1 = 26 = 2 + 6 = 8

Femeile care poartă acest nume sunt cu siguranţă interesante şi fascinante. Chibzuite, înţelepte şi bune judecătoare a caracterului omului ele reuşesc să mobilizeze oamenii potriviţi pentru a duce la bun sfârşit orice fel de proiect sau sarcină. Au o putere de muncă fenomenală şi sunt obişnuite să vadă imaginea de ansamblu – detaliile nu sunt întotdeauna punctul lor forţe.

Succesul lor în viaţa depinde foarte mult de voinţă şi disponibilitatea lor de a se cunoaşte şi de a-şi sublima impulsurile inferioare, altminteri puterea le poate corupe şi pot deveni persoane înşelătoare, egocentrice, crude şi obsedate de putere. De altfel, ele au o voinţă puternică ce le poate face să fie şi foarte încăpăţânate.

În ultimă instanţă, aceste femei sunt puternice şi independente şi poartă în ele atât seminţele autodistrugerii dar și pe cele ale măreţiei și gloriei, pe care o caută instinctiv.

vezi toate numele aici

Distribuie pe:

Lasă un comentariu